-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-22

18 Tầng Địa Ngục

Trong Thập Bát Nê Lê kinh, địa ngục (Naraka) được chia thành 18 tầng. Đó là Quang Tựu Cư, Cư Hư Thối Lược, Tang Cư Đô, Lâu, Phòng Tốt, Thảo Ô Ti Thứ, Đô Lư Nan Đán, Bất Lư Bán Hô, Ô Cảnh Đô, Nê Lư Đô, Ô Lược, Ô Mãn, Ô Tịch, Ô Hô, Tu Kiện Cư, Vị Đô Can Trực Hô, Khu Thông Đồ, Trần Mạc. Toàn bộ đều là các loại tội hình đao binh sát thương, đại hoả đại nhiệt, đại hàn đại đống, đại khanh đại cốc.

Chúng ta hãy tham quan qua một lượt mười tám tầng địa ngục là như thế nào !

1. Bạt Thiệt Địa Ngục : phàm người tại thế hay khêu chọc li gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào Bạt Thiệt Địa Ngục. Tiểu quỷ sẽ bạnh mồm rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra. Sau đó chuyển nhập Tiễn Đao Địa Ngục, Thiết Thụ Địa Ngục.

2. Tiễn Đao Địa Ngục : Tại dương gian, nếu người chồng bất hạnh qua đời sớm, người vợ phải thủ quả. Nếu người làm cho quả phụ tái duyên hoặc giúp nàng làm mai làm mối câu dẫn đàn ông khác thì sau khi chết sẽ bị đưa vào ngục này, cắt đứt mười ngón tay. Ví như Vương Bà Bà trong Thuỷ Hử, vì lấy lòng Tây Môn Khánh mà mưu dẫn Phan Kim Liên, rồi độc hại Võ Đại Lang chính là loại người được cái vinh hạnh dẫn nhập Tiễn Đao Địa Ngục.

3. Thiết Thụ Địa Ngục : Phàm người tại dương gian li gián cốt nhục, chia rẽ phụ tử, phu thê, huynh đệ tỷ muội người khác, sau khi chết sẽ vào tầng này. Trên khắp thân cây đều là những lưỡi dao nhọn, cắm vào người từ phía sau lưng rồi treo lên trên cây. Sau thời gian chịu khổ hình sẽ chuyển sang Bạt Thiệt Địa Ngục, Chưng Lung Địa Ngục.

4. Nghiệt Kính Địa Ngục : Người phạm tội trên dương thế, dù không khai nhận hoặc chạy hết đường này cửa nọ, có thể man thiên quá hải thoát qua khỏi sự trừng phạt, nhưng vẫn xem như là một phạm nhân đào tội, đào vong suốt kiếp rồi cũng sẽ có một ngày phải chết ! Đến địa phủ báo cáo sẽ được đưa vào Nghiệt Kính Địa Ngục, chiếu rọi tội trạng. Sau đó sẽ được phân loại và chuyển vào các ngục khác.

5. Chưng Lung Địa Ngục : có loại người ngày thường hay để ý tất cả việc lớn nhỏ của gia trưởng, rồi tin xằng đồn bậy, hãm hại phỉ báng người ta, chính là loại người được ví là “mụ lưỡi dài”. Loại người này sau khi chết sẽ phải vào Chưng Lung Địa Ngục, bị nhốt vào lồng mà chưng. Không chỉ như vậy, sau khi chưng xong còn phải để gió lạnh thổi qua khắp người rồi chuyển vào Bạt Thiệt Địa Ngục.

6. Đồng Trụ Địa Ngục : Những kẻ thủ ác phóng hoả hại người, huỷ diệt tội chứng sau khi chết sẽ phải vào Đồng Trụ Địa Ngục. Các tiểu quỷ sẽ lột hết quần áo, bắt phải dùng thân thể ôm lấy cây cột đồng đường kính một thước cao hai thước. Trong cây đồng đang đốt than cháy và không ngừng quạt cho lửa bùng lên, cột đồng sẽ nhanh chóng nóng đỏ ! Đây chính là tương tự với “Bào Lạc” của Tô Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa.

7. Đao Sơn Địa Ngục : Những kẻ khinh nhờn thần linh, người không tin cũng không sao, nhưng không thể vì thế mà khinh mạn họ; những kẻ sát sinh, chưa nói đến sát nhân mà chỉ cần nói đến giết trâu ngựa mèo chó thôi, vì chúng cũng là sinh mạng, có thể tiền kiếp chúng cũng là người. Vì âm ty không giống dương gian, không phân quý tiện cao thấp nên trâu ngựa mèo chó cũng như người đều được xem là sinh linh. Kẻ phạm một trong hai tội trên, sau khi chết sẽ vào Đao Sơn Địa Ngục, cởi bỏ mọi thứ trên người, dùng chính tấm thân trần trụi để leo lên núi đao. Xem xét phạm tội nặng nhẹ thế nào để định thời gian “cư trú” trên đó.

8. Băng Sơn Địa Ngục : Ác phụ mưu hại thân phu, thông gian với người khác, huỷ bỏ thai nhi, sau khi chết sẽ vào Băng Sơn Địa Ngục. Lột bỏ quần áo rồi lên núi băng. Ngoài ra, những kẻ ham mê cờ bạc, bất kính phụ mẫu, bất nhân bất nghĩa cũng đều phải lên núi băng cả. Đây chính là nơi mà Phan Kim Liên phải vào.

9. Dầu Oa Địa Ngục : Chơi bời trác tán, đầu trộm đuôi cướp, khinh hiền hiếp nhược, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, mưu chiếm tài sản vợ con người khác, sau khi chết sẽ vào ngục này. Lột hết quần áo để bị vào chảo dầu mà chiên, lật. Dựa theo phạm tội nặng nhẹ mà phán phải lật bao nhiêu lần. Có người tội nghiệt thâm trọng vừa từ băng sơn xuống lại bị giải vào vạc dầu.

10. Ngưu Khanh Địa Ngục : Đây chính là nơi để súc sinh kêu oan. Phàm người tại thế tuỳ ý tru sát súc sinh, đem sự vui thú của mình đặt trên sự đau khổ của chúng, sau khi chết sẽ bị giải vào đây để bị các con trâu hoang tụ lại, dùng sừng húc, dùng chân dẫm đạp.

11. Thạch Áp Địc Ngục : Người trên dương thế sinh ra một đứa con, bất luận là nguyên nhân gì, tánh tình si ngốc, tàn tật, hoặc do tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà đem dìm chết đứa bé hoặc bỏ rơi nó. Hạng người này sau khi chết sẽ bị giải vào Thạch Áp Địa Ngục, trong ngục có một hồ đá lớn được dùng dây thừng treo những tảng đá lớn nhỏ khác nhau ở trên, người bị đưa vào hồ bên dưới, rồi dùng búa chém đứt dây thừng cho các tảng đá rơi xuống hồ.

12. Thung Cữu Địa Ngục : Khi người tại thế, lãng phí lương thực, chà đạp ngũ cốc, như thức ăn còn dư thừa đem phơi ngoài trời mà người lại dẫm đạp lên, hoặc không thích ăn nên chỉ nhón vài đũa rồi đem vứt. Sau khi chết sẽ bị đưa vào đây, đẩy vào cối để bị giã. Có một điều cũng khá lạ là người khi ăn cơm mà buông miệng văng tục, chửi rủa, … khi chết cũng bị đưa vào đây chịu tội.
13. Huyết Trì Địa Ngục : Phàm người không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, không ngay thẳng, tính tình tà đạo, sau khi chết sẽ vào Huyết Trì Địa Ngục, chịu khổ trong bể máu. Ngay cả những người khó sinh, thổ huyết, nói chung là khi chết gặp máu đỏ cũng sẽ bị đưa vào ngục này (đoạn này hơi khó hiểu).

14. Uổng Tử Địa Ngục : Mọi người nên biết rằng có được một thân thể làm người trên thế giới này là một điều vô cùng khó khăn, chính là cơ hội được Diêm Vương ban cho mà người không biết quý trọng đi tự sát như cắt mạch máu, uống thuốc độc, treo cổ, … làm Diêm Vương nổi giận thì sau khi chết sẽ bị đưa vào Uổng Tử Địa Ngục, đừng bao giờ nghĩ đến việc trở lại kiếp người nữa ! Bất kể gặp phải gian nan như thế nào cũng nên ngoan cường mà sống, tự sát chỉ là biểu hiện của sự đớn hèn nhu nhược, đặc biệt là những người tuẫn tình tự vẫn.

15. Trách Hình Địa Ngục : những kẻ đào mộ bới phần người khác sau khi chết sẽ bị giải vào đây để chịu tội phanh thây xẻ thịt.

16. Hoả Sơn Địa Ngục : những kẻ bòn rút của công để làm giàu cho mình, ăn đút hối lộ, trộm gà cắp **** cướp bốc tiền tài, phóng hoả đốt nhà, sau khi chết sẽ vào tầng này để bị đuổi lên núi lửa cho lửa trên đường đi thiêu đốt mà không thể chết được. Ngoài ra còn cả những hoà thượng, đạo sĩ phạm giới cũng sẽ bị đuổi lên hoả sơn. Tầng này được xem là đông khách nhất.

17. Thạch Ma Địa ngục : Dẫm đạp ngũ cốc, đêm trộm ngày giựt, tham quan ô lại, hiếp đáp bách tính sau khi chết sẽ bị đưa vào Thạch Ma Địa Ngục, mài xát thành nhục tương, sau đó được phục hồi lại thân người để rồi lại bị mài xát. Hoà thượng, đạo sĩ ăn mặn cũng sẽ vào đây.
18. Đao Cư Địa Ngục : ăn bớt tiền công vật liệu, dối trên lừa dưới, dụ dỗ phụ nữ nhi đồng, buôn bán dối trá sau khi chết đều được vào đây. Người vào sẽ bị lột hết y phục, tay chân bị cột vào bốn trụ dang ra theo hình chữ Đại (大), dùng lưỡi cưa kéo cắt từ đáy lên tới đầu.

Bình thường khi nói đến mười tám tầng địa ngục, về số mục thì đúng nhưng trên ý nghĩa thì không thể lý giải được. Trong Thập Bát Nê Lê Kinh nói về mười tám tầng địa ngục cũng có sai biệt, chủ yếu không phải về không gian mà là thời gian và hình pháp không tương đồng.
Thập Bát Địa Ngục sắp xếp theo thời gian dài ngắn chịu tội và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hành. Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở địa ngục so sánh với thời gian ở dương gian thì 1 ngày ở địa ngục là bằng 1750 năm tại dương thế, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, nhẹ nhất cũng phải ở đến 1 vạn năm, tức là 13 tỷ 500 triệu năm mới hết thọ, thoát ngục và chuyển tiếp sang ngục khác. Mỗi tầng địa ngục dưới đều tăng lên 20 lần khổ sở và gấp đôi thời gian so với tầng trên nó. Đợi đến tầng địa ngục thứ 18 thì thật không thể nào hình dung và tính toán nổi ngày tháng nữa.

ảnh các hình phạt

Vào cửa Địa Ngục

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x766px.
T1 VaocuaDiaNguc 18 Tầng Địa Ngục

Xem tội

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x770px.
T1 Xemtoi 18 Tầng Địa Ngục

Phán tội

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x847px.
T1 Phantoi 18 Tầng Địa Ngục

Chịu phạt

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x654px.
T1 Batdauchiuphat 18 Tầng Địa Ngục
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x750px.
T1 Batdauchiuphat2 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục ôm trụ đồng

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x661px.
T1 Omtrudong 18 Tầng Địa Ngục

Địa ngục giường lửa

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x756px.
T1 Giuonglua 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục tắm than đỏ

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x819px.
T2 Tamthan 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục quỷ đói

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x789px.
T2 Quydoi 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục lá kiếm

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x770px.
T2 Lakiem 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục kéo lưỡi

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 699x907px.
T2 Keoluoi 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục đánh đập

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 701x921px.
T2 Danhdap 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục đâm bụng

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x767px.
T2 Dambung 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục chém chặt

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x782px.
T2 Chemchat 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục bể máu

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x818px.
T2 Bemau 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục băng lạnh

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x824px.
T2 Banglanh 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục treo ngược

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x798px.
T3 Treonguoc 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục rút gân

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x887px.
T3 Rutgan 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục mọt ăn

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x660px.
T3 Motan 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục móc mắt

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x669px.
T3 Mocmat 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục kéo đá

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x773px.
T3 Damsuon 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục chặt chân

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x785px.
T3 Chatchan 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục dơi

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 827x793px.
T3 Doihutmau 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục cối giả

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 723x936px.
T3 Coigia 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục xe lửa

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x668px.
T4 Xelua 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục treo lưỡi

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x600px.
T4 Treoluoi 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục cây

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 648x721px.
T4 Nemvaocay 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục mù mắt

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x675px.
T4 Mumat 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục luộc

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x713px.
T4 Luoc 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục lột da

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 633x650px.
T4 Lotda 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục chặt hai

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 643x543px.
T4 Chathai 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục cắt lưỡi

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 658x509px.
T4 Catluoi 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục giả cốt, cối xay

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x758px.
T6 GiacotCoixay 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục cổ họng

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x440px.
T6 Dongdinhcohong 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục cối xay

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x682px.
T6 Coixay 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục chuột cắn thận

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x690px.
T6 Chuotcatthan 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục chặt đầu

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x592px.
T6 Chatdau 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục bò lửa

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x679px.
T6 Bolua 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục mưa đá

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x796px.
T5 Muada 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục móc

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 611x767px.
T5 Mocruotmoctim 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục đập đầu gối
T5 Dapdaugoi 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục núi kiếm

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x823px.
T5 Nuikiem 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục dầu sôi

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x714px.
T8 Uongdausoi 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục rắn lửa
T8 Ranlua 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục quỳ
T8 Quybanchong 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục nuốt than

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 639x673px.
T8 Nuotthan 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục đốt cột sống

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x628px.
T8 Dotxuongsong 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục cưa
T8 Cua 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục chó lửa

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 657x666px.
T8 Cholua 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục cân

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 658x510px.
T8 Cannguoi 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục sói ăn

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 649x660px.
T7 Soian 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục ôm đá

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x613px.
T7 Omda 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục đâm họng cắt lưỡi

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x519px.
T7 Damhongcatluoi 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục chảo dầu

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x676px.
T7 Chaodau 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục trăn

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x678px.
T9 Tran 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục quạ ăn

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 639x607px.
T9 Quaan 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục mưa kim

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x663px.
T9 Muakim 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục ép não
T9 Epnao 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục đội đá

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 670x778px.
T9 Dabanchong 18 Tầng Địa Ngục

Địa Ngục bọ cạp

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 695x640px.
T9 Bocap 18 Tầng Địa Ngục

Mạnh Bà

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 656x718px.
T10 ManhBa 18 Tầng Địa Ngục

Lãnh thưởng

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 948x1059px.
T10 Lanhthuong 18 Tầng Địa Ngục

Ăn cháo

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 626x662px.
T10 Anchao 18 Tầng Địa Ngục

Đầu thai

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 624x735px.
T10 Dauthai 18 Tầng Địa Ngục

19 nhận xét:

 1. [ Viet ] [ Choi het thoi trai che cai da !!! [Sog suong do tinh tiep !!!

  Trả lờiXóa
 2. Không biết bạn biết hay ko nhưng cũng hỏi. Nếu sống mà xem và đọc nhiều văn hóa phẩm đồi trụy thì khi chết có xuống địa ngục chịu tội đâm mù mắt ko bạn? Hôm xuống Đại Nam nghe loa của khu trò chơi Địa ngục phát thì có tội ấy mà trong đây ko thấy để. Mà xem như thế nào thì gọi là nhiều? Vì bây giờ mình thấy ai cũng xem hết, ko ít thì nhiều. Nếu lỡ xem rồi thì làm thế nào để bù đắp lại phần nghiệp chướng này để ko phải chịu tội dưới Địa ngục? Hỏi xin bạn đừng cười vì mình hỏi cho cả bạn bè, người thân mình nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình và các bạn có duyên biết được rằng có tồn tại Địa Ngục. Nếu ai không tin và cho là mê tín thì quả thật rất xót cho những vị ấy. Theo mình biết, để giảm bớt tội và tiêu tan nghiệp chướng đã vay thì bạn có thể:
   - Ăn chay hướng tâm thiện: giúp giảm nghiệp đã vay nhiều kiếp trước (ăn chay bao nhiêu ngày 1 tháng thì bạn tìm thêm nhé, không nhất thiết ăn chay trường nếu điều kiện không cho phép).
   - Ấn tống kinh sách Phật, và tặng sách cho người biết tu.
   - Bố thí làm phước.
   - Phóng sanh.
   - Tâm mình bỏ đi những điều ác.
   - Vào chùa lạy Phật để sám hối.
   Ngoài ra, bạn có thể tìm đọc cuốn "Địa Ngục Du Ký", trong đó sẽ khai thị đầy đủ rất chi tiết. Còn nhiều sách nữa trong nhà Phật giúp con người tu Tâm, bạn tìm đọc nhé.
   Trên đây là ý kiên riêng của mình, nếu có sai sót mong lượng thứ.

   Xóa
  2. Nếu bạn muốn sám hối tội lỗi nào đó, thì bạn phải làm việc tốt ngược lại hoàn toàn. Ví dụ bạn đã lỡ xem VHP đồi trụy nhiều, bạn phải làm việc tốt ngược lại, đó là ra sức khuyên người khác sống đúng, ko ăn bận hở hang, tích cực chống lại VHPĐT, học làm hacker, hack sập mấy trang web đen để người khác không vô được nữa. Nếu không học nổi thì có thể viết bài đăng báo, truyền bá lối sống lành mạnh v.v... khi bạn làm được nhiều việc như vậy thì sẽ giảm được rất nhiều nghiệp cũ, có khi là mất hoàn toàn luôn nữa.
   Ngoài những cái đó ra, bạn phải tự biết hổ thẹn, sám hối với lương tâm mình, tự hứa kiên quyết không vướng vô mấy cái đó nữa. Nếu bạn theo Phật thì có thể sám hối với Phật, theo Chúa thì có thể sám hối với Chúa, ko sao hết. Còn nếu ko theo ai thì bạn cứ nhìn lên trời mà thề, và nhớ là đã thề thì phải ráng giữ.
   Chắc ăn hơn nữa là sau những việc làm trên, bạn phải trau dồi đạo đức bản thân, học thiền để biết điều hòa cảm xúc và hướng thiện.
   Chúc bạn sớm được thanh thản trong tâm hồn.

   Xóa
 3. ồi, giết con gà mà cũng xuống dưới thì cứ yên tâm là xuống đó hết, lên trển làm chi cho nó hoang vắng heo hút.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. giết con chuột cũng bị , nhưng chưa biết tội như thế nào vì chuột gây hại mà ?

   Xóa
  2. "Nhân quả" thực ra rất sâu xa, nói là "nhân nào quả nấy" là nói vắn tắt thôi.
   Ví dụ như bạn giết gà, nhưng lúc đó tâm bạn có say máu, có muốn giết nó từ từ để tận hưởng thú vui hành hạ hay ko, rồi bạn giết xong, bạn đem thịt cho ai ăn? Nếu ăn thịt vô, có sức khỏe, bạn đi xây cầu, đắp đường, thì tội của bạn giảm rất rất nhiều. Còn nếu ăn xong có sức khỏe đi trộm cắp, bài bạc, sa đọa, thì tội càng thêm tội.
   "Nhân quả" không phải 1+1=2, vì nếu công thức rõ ràng như vậy thì con người chẳng cần phấn đấu nữa, vì tất cả đều đã được định sẵng từ kiếp trước rồi <= lạc đường.
   =====================
   Giết chuột đúng là không tốt, và tội hơi bị nhiều. Nhưng không giết chuột thì người sẽ không đủ lương thực để ăn + lây bệnh truyền nhiễm. Vậy nên cầu mong sắp tới các nhà khoa học sẽ chế ra loại thuốc gì "triệt sản" được mấy con chuột, nó ăn vô nó ko đẻ nữa, chừng nào nó già thì nó die, vậy là mình tránh được tội.
   Nhưng bây giờ chưa có loại thuốc đó, thì sau khi mình bẫy được chuột, mình có thể đi xa xa thả nó ra, hoặc nếu lỡ bắt, lỡ giết rồi, thì ráng làm nhiều việc phước để bù lại.

   Xóa
 4. Cách tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng đó là cố gắng tinh tấn tu tập, hãy cúng dường, bố thí, giúp đỡ những người khó khăn, đảm bảo bạn sẽ tích được công đức vô lượng. Mình chịu tai ương từ nhiều kiếp chứ không phải 1 kiếp này, nên hãy cố gắng tu tập, xám hối. Làm nhiều việc lành để tích phước thì sẽ phần nào bù đắp lại tội lỗi trước kia.

  Trả lờiXóa
 5. sợ chưa saodem . ra đây anh yêu rồi mình sống lương thiện nhé em :))

  Trả lờiXóa
 6. như vậy thì khi mà chết thì không ai là không bị đày xuosng địa ngục. ai cũng sẽ phải chịu 1 hình phạt nào đó........ nhiều khi mình thấy có lỗi cực! nhwung làm sao để mình có thể chuộc lại 1 phần lỗi lầm mình gây ra....... giúp mình!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu bạn muốn sám hối tội lỗi nào đó, thì bạn phải làm việc tốt ngược lại hoàn toàn. Ví dụ bạn đã lỡ xem VHP đồi trụy nhiều, bạn phải làm việc tốt ngược lại, đó là ra sức khuyên người khác sống đúng, ko ăn bận hở hang, tích cực chống lại VHPĐT, học làm hacker, hack sập mấy trang web đen để người khác không vô được nữa. Nếu không học nổi thì có thể viết bài đăng báo, truyền bá lối sống lành mạnh v.v... khi bạn làm được nhiều việc như vậy thì sẽ giảm được rất nhiều nghiệp cũ, có khi là mất hoàn toàn luôn nữa.
   Ngoài những cái đó ra, bạn phải tự biết hổ thẹn, sám hối với lương tâm mình, tự hứa kiên quyết không vướng vô mấy cái đó nữa. Nếu bạn theo Phật thì có thể sám hối với Phật, theo Chúa thì có thể sám hối với Chúa, ko sao hết. Còn nếu ko theo ai thì bạn cứ nhìn lên trời mà thề, và nhớ là đã thề thì phải ráng giữ.
   Chắc ăn hơn nữa là sau những việc làm trên, bạn phải trau dồi đạo đức bản thân, học thiền để biết điều hòa cảm xúc và hướng thiện.
   Chúc bạn sớm được thanh thản trong tâm hồn.

   Xóa
 7. Từ nay mình sẽ sống có ích hơn và sẽ luôn luôn giúp đỡ người khác

  Trả lờiXóa
 8. Thế này các bạn nhé: nếu mình yêu thương và từ bi với con người cũng như các loài động vật thì họ cũng sẽ không làm hại mình. Bạn nghĩ rằng con chuột đó gây ra cho mình bao nhiêu là phiền phức nhưng bạn có bao giờ nghĩ những phiền phức nó gây ra có bằng một phần nhỏ của những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày! Vậy tại sao bạn không vui vẻ chia sẻ cho nó chút thức ăn hay don dẹp chỗ nó bừa bãi ra, rồi tự nhủ mong cho nó kiếp sau được đầu thai làm người. Như vậy công đức của bạn sẽ tăng lên rất nhiều đấy, và mình đảm bảo là nó sẽ không quấy rầy bạn nữa đâu

  Trả lờiXóa
 9. Khổ thân mấy con quỷ; hình phạt toàn là thủ công, người phạm tội thì nhiều, cứ theo mấy ảnh này thì không đủ "quỷ lực" để mà phạt cho hết các tội nhân.

  Trả lờiXóa
 10. Các bạn nếu rãnh, có thể xem các dạng lớn nhỏ của Địa Ngục Du Ký

  1. Cuốn sách Địa Ngục Du Ký (Của Dương Thiện Sinh)
  2. Địa Ngục Du Ký (của Thích Nữ Huệ Hiền và Thích nhật Long Cô Ba Cháo Gà)
  3. Địa Ngục Dy Ký (của Hồi Dương Nhân Quả - Lâm Tự Kỳ) cũng còn được lưu truyền.
  4. Địa Ngục Du Ký (của ông Hai Huệ) trong quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa thượng Thiện Tâm. (rất ngắn - chỉ có một đoạn nhỏ)
  5. Địa Ngục Du Ký (của Mẹ Vợ Ông Lưu Công Tín) trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
  6. Địa Ngục Du Ký (của ông Lý Sơn Long) trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
  7. Gần đây nhất có Địa ngục Du Ký (của Âm Luật Vô Tình - Thượng Quan Ngọc Hoa - A Ngọc).
  8. Phật nói có 6 cảnh giới luân hồi - có cả Địa Ngục. Đạo Phật có lý và có sự đầy đủ. Hoàn toàn không hề sai. Hoàn toàn có thật. Nam Mô A Di Đà Phật.

  Trả lờiXóa

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!