-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-12-08

Đại Lục Nhâm Độn-12 Thiên Tướng

12 Thiên tướng trong Lục Nhâm Độn

1 THIÊN HẬU

2 QUÝ NHÂN


3 THANH LONG


4 THIÊN HỢP


5 CÂU TRẬN


6 ĐẰNG XÀ


7 CHU TƯỚC


8 THÁI THƯỜNG


9 BẠCH HỔ


10 THÁI ÂM


11 THIÊN KHÔNG


12 HUYỀN VŨ

1 THIÊN HẬU

MIÊU TẢ SAO THIÊN HẬU
• Nhân vật: hàng phụ nữ quý phái
• Quỷ thần: thủy thần, người chết đuối thành qủy
• Bệnh tật: âm dương không điều hòa, bí tiểu tiện
• Đồ ăn: đậu, nếp hương
• Thú vật: chuột, dơi
• Đồ vật: các vật phụ nữ hay dùng, vàng, đá, cỏ cây
• Màu đen, số 9, bản vị Nhâm Tý thuộc dương thủy, phương chính Bắc.
Trên thiên đình sao Thiên hậu làm chức hậu phi của Thiên ất quý nhân, trong lôi bộ là vị thần làm mưa và sương mù, đứng sau Quý nhân một cung, bản vị Nhâm Tý thuộc dương thủy, hướng chính Bắc. Vượng tướng khí trọn mùa đông. Thiên hậu là con nhà hắc đế ở phương Bắc, nơi âm khí đã đến tột cùng và bắt đầu qua dương khí, được ngồi xử bề tôi, cầm quyền hết thảy hậu cung, nhận dụng tiền tài vật dụng để thi hành các việc âm tư phối hợp với hàng quý nhân. rất mềm mỏng và thuận tòng, chủ sự trì trệ, làm mẹ hiền của chư hậu và là ngôi chính của trời (Thiên hậu tức là Tý, Tý cư thiên). Thiên hậu là một cát tướng, khi đắc địa thì trong sạch chân thật, thanh liêm cao quý, đáng tôn xùng. Thất địa thì dâm loạn gian tà, trái luân thường đạo lý. Thiên hậu hợp với các sao Quý - Hợp - Long - Thường, kỵ các sao Câu - Không và các thổ thần (thìn tuất sửu mùi).

THIÊN HẬU ỨNG VIỆC

• Chuyên ứng về cung điện, đình, đền, đài, tài vật, việc âm tư vui mừng, phụ nữ, thai sản, hôn nhân, thưởng tặng, ân xá, khánh lễ.
• Việc dâm loạn riêng tư, bất chính, dối trá, khẩu thiệt, trốn tránh, thất lạc.
• Đối với người có chức vị thì Thiên hậu ứng về việc được lên quan. Đối với thường dân thì ứng về hôn nhân.
• Thiên hậu thừa thần được vượng tướng khí thì ứng riêng về việc thê thiếp, sinh đẻ. Thiên hậu thừa thần hưu tù tử khí ứng việc bị tổn hại vì các chuyện dấu diếm dâm loạn.
• Xem hỏi về tội lệ mà thấy Thiên hậu lâm Can, hay nhập sơ truyền lâm Mão Dậu thì được ân xá cấp kỳ, nếu gặp Tam dương khóa hay Tam quang khóa thì sự ân xá càng chắc chắn. Nếu Thiên hậu lâm trung mạt truyền hay lâm bản mệnh hành niên thì cũng được tha tội, nhưng lâu hơn. Nếu chiếm hỏi việc công mà gặp các cách trên cũng ứng điềm lành.
• Thiên hậu thừa thần bị địa bàn khắc là điềm bị tiểu nhân khinh lờn, vì sao Thiên hậu là tướng nữ nhân yếu ớt nên rất sợ tiểu nhân khắc lên.
• Xem hôn nhân mà thấy Thiên hậu thừa thần cùng với Can tương sinh, lại cùng với Can địa bàn hay Can thượng thần tác tam hợp, lục hợp là quẻ tốt, hôn nhân được thành tựu. Trái lại bị tương khắc, tác tam hình lục hại, lục xung, lục phá thì hôn nhân không thành. Thiên hậu thừa thần khắc Can thì bên gái thuận mà bên trai không thuận. Nếu Can khắc Thiên hậu thừa thần thì bên trai chịu mà bên gái không chịu. Tuy nhiên nếu tam truyền tốt thì trước dù trở ngại sau cũng thành. Xem Thiên hậu thừa thần mà đoán người phụ nữ:
- Thiên hậu thừa Tý thì người phụ nữ đó mập mạp nước da ngăm đen (vì Tý thủy thuộc màu đen).


THỜI GIAN THIÊN GIẢI

tháng Giêng Thân thiên bàn
tháng 2 Tuất
tháng 3 Tý
tháng 4 Dần
tháng 5 Thìn
tháng 6 Ngọ
tháng 7 Thân thiên bàn
tháng 8 Tuất
tháng 9 Tý
tháng 10 Dần
tháng 11 Thìn
tháng 12 Ngọ

Năm, Tháng, Ngày, Giờ,Bản mệnh,Hành niên

Thân Dần thiên bàn
Tý Dần
Thìn Dần
Dần Thân
Ngọ Thân
Tuất Thân
Hợi Tị
Mão Tị
Mùi Tị
Tị Hợi
Dậu Hợi
Sửu Hợi

• Thiên hậu thừa dịch mã, lại bản mệnh có Thiên giải thì ứng điềm nữ nhân ly biệt.

• Vì Tý là bản gia của sao Thiên hậu, nên xem Tý địa bàn:
- Tý thừa Huyền vũ: có sự ám muội bất chính
- Tý thừa Bạch hổ: điềm vợ ốm...
• Sao Thiên hậu việc gì cũng ứng tới người nữ, nguyên nhân do người nữ:
- sao Thiên hậu thừa Thiên cương (thìn thiên bàn) lâm vào bản mệnh người phụ nữ là điềm bị hư thai.
- Thiên hậu lâm Ngọ Mùi, lâm Nhâm, lâm Quý (Sửu) thì việc gì cũng không thật
- Ngày dương (Giáp Mậu Canh Nhâm Bính) Thiên hậu lâm Dậu: Thiên hậu dâm loạn
- Ngày âm (Ất Đinh Canh Kỷ Quý) Thiên hậu lâm Thân: Thiên hậu dâm loạn, điềm phụ nữ theo trai.
• Thiên hậu thừa thần:
- vượng khí: điềm cưới gả, lễ tiệc
- tướng khí: ứng việc tư riêng của phụ nữ
- hưu khí: điềm tật bệnh, việc ám muội
- tù khí: ứng việc gian tà
- tử khí: ứng việc tiền tài có liên quan tới người chết
Thiên hậu nội chiến hay ngoại chiến và thừa thần của nó khắc Can tất có chuyện âm nhân khẩu thiệt trong việc mờ ám. Thừa thần sinh Can và không có nội/ngoại chiến là điềm hôn nhân thành tựu, nên cầu thân, cầu tài, cầu hôn đều tốt.
• Thiên hậu thừa Tý Hợi Mão Dậu hoặc lâm mộc dục địa bàn (gia Can bại) hoặc cùng Tý Hợi Mão Dậu ở Tam truyền là quẻ gian dâm, nếu sơ truyền tác Can bại (mộc dục) nữa thì càng chắc. Lại thấy Câu trận thừa thần khắc Can nữa ắt có sự gian tà, do đó dẫn tới lao ngục, sự việc không sáng tỏ bất minh.


THIÊN HẬU LÂM ĐỊA BÀN
·
Thiên hậu lâm Tý: Tý là ngôi của Thiên hậu, nên nói Thiên hậu về đến nhà. Nên thả phận yên thân, nếu hoạt động ắt có điều chẳng hay. Và Tý là nơi khuê phòng yên nghỉ, lại là điềm Quý nhân đem lễ cưới hỏi, điềm có tin tức xa về đạo tặc.

·
Thiên hậu lâm Sửu: Thiên hậu tức Tý, mà Tý với Sửu lục hợp mà ở gần khít nhau nên gọi là nhòm ngó, điềm có âm mưu tính việc riêng, dấu diếm nhưng có sự kinh hãi. Lại cũng ứng về hôn nhân. Sửu tác sơ truyền thừa Thiên hậu lại lâm Can chi là điềm nằm mộng giao hoan với phụ nữ quỷ quái.

·
Thiên hậu lâm Dần: Dần thuộc mộc là lông tóc, Thiên hậu là phụ nữ nên gọi là quẻ sửa sang dung mạo đầu tóc. Điềm được hài hòa, lại cũng là điềm văn thư chưa được quyết định.

·
Thiên hậu lâm Mão: Mão là cái cửa riêng, tức người nữ đi cửa riêng, ám chỉ vào sự gian dối. Cũng gọi là quẻ Thiên hậu tựa cửa, cử chỉ của người đàn bà đa tình, lại cũng ứng vào việc nhà chẳng yên.

·
Thiên hậu lâm Thìn: Thìn là chốn lao ngục, gọi là quẻ Thiên hậu lâm ngục, ám chỉ người phụ nữ hủy hoại dung nhan, đầu tóc bù xù, điềm có thưa kiện, để mất xiêm áo vật dụng. Nếu chẳng vậy thì cũng ứng điềm làm việc gì nhục nhã nên phải đi chơi xa để tránh tiếng xấu. Thiên hậu thừa Thìn Tuất thiên bàn là trong nhà có phụ nữ mắc ác bệnh, tật nguy hiểm.

·
Thiên hậu lâm Tị: Tị là chỗ sinh kim, kim sinh ra thủy của Thiên hậu, bởi Thiên hậu được sinh nên tham luyến chỗ sinh mà sinh ra dâm dục, cũng gọi là Thiên hậu khỏa thân, điềm dâm loạn xấu hổ.

·
Thiên hậu lâm Ngọ: Thiên hậu thuộc thủy, theo trường sinh cục thì thai tại Ngọ, nên ứng người đàn bà có thai nghỉ mệt, thở dài, rên xiết. Cũng gọi là Thiên hậu nằm gối.

·
Thiên hậu lâm Mùi: Mùi là bản gia của Thái thường, ứng lễ tiệc áo xiêm, điềm có hôn nhân. Mùi cũng thuộc suối giếng, nên gọi là Thiên hậu tắm gội, cũng là điềm người nữ lo buồn vì Mùi khắc thiên hậu. Nam giới được quẻ thì có lợi về ruộng đất nhà cửa.

·
Thiên hậu lâm Thân: Thân kim sinh Thiên hậu nên Thiên hậu được tướng khí, Thiên hậu thuộc thủy trường sinh tại Thân, ứng người đàn bà trang điểm sửa soạn dung nhan, các việc đều hoan hỉ.

·
Thiên hậu lâm Dậu: Dậu là cửa nẻo chủ sự gian dâm, trong nhà chẳng yên, cũng là quẻ Thiên hậu tựa cửa/soi gương, cử chỉ của người nữ dâm đãng.

·
Thiên hậu lâm Tuất: Tuất là chốn lao ngục, Tuất khắc Thiên hậu nên ứng việc mất tài vật hay thưa kiện.

·
Thiên hậu lâm Hợi: Thiên hậu làm việc tại Hợi, việc nên động không nên tĩnh, cũng là điềm phụ nữ mắc bệnh. Chiếm hỏi về thưa kiện chắc bị tù ngục.

Lưu ý: Thiên hậu không lâm vào Thìn Tị địa bàn, nhưng nơi đây bàn để tiện áp dụng vào trường hợp Thiên hậu thừa Thìn Tị thiên bàn hay gặp các năm tháng ngày giờ Thìn Tị.
2 QUÝ NHÂN

MIÊU TẢ SAO QUÝ NHÂN:
• ứng hạng quan nhân quý phái
• quan lộc, văn chương, các loại trang sức quý giá
• kho lúa, con trâu, con ba ba
• loài thủy tinh, mộc tinh, loại có vảy có sừng
• chiếm bệnh là bệnh đầu mặt nóng, hoa mắt chóng mặt
• Quý nhân thuộc thổ, màu vàng trắng, số 8

Sao Quý Nhân tên đầy đủ là Thiên Ất Quý Nhân, chức vị trên trời là thần thiên đế ngồi phía bên phải của ngoài của cung Tử Vi đại đế. Đứng đầu các vị thần tướng để xem xét và ban phúc đức cho nhân gian. Quý nhân thuộc thổ và thuộc âm thổ, bản vị Kỷ Sửu thuộc Đông Bắc, vượng tướng khí vào 18 ngày sau chót của các tháng 3, 6, 9, 12. Quý nhân là một cát tướng, có lâm vào Thìn Tuất địa bàn nhưng không bao giờ thừa Thìn Tuất thiên bàn. Quý nhân chuyên ứng về các việc tiền tài, chiếu lệnh, các việc thưởng tặng vui mừng. Hàng quan chức (có sao này) tất được chính phủ tuyên triệu, dân thường thì được ruộng đất tiền bạc. Quý nhân đắc địa thì ứng cho hạng quan nhân quý phái, thấy Quý nhân thất địa thì ứng cho hạng thường nhân. Trong quẻ thấy Quý nhân lâm bản mệnh tất ứng sự tốt, nếu là tiểu nhân mà có Quý nhân lâm bản mệnh thì ứng điềm nguy như kiện tụng. Quý nhân lâm vào lục xứ là ứng điềm được người khác giúp đỡ. Quý nhân hợp với các sao Long, Thường, Hợp. Quý nhân thuận hành thì sự việc hỏi thuận lợi còn Quý nhân nghịch hành thì sự việc khó tính.


Quý nhân gặp Mão Dậu ứng cho việc giao thông cửa ải, hay việc trong nhà cửa. Quý nhân gặp Tý Ngọ ứng việc sự việc cách trở không thông. Khi hỏi về khoa cử mà thấy Trú Quý hay Dạ Quý - cả 2 đều lâm vào lục xứ mà quý nhân thừa thần lại sinh Can và được vượng tướng khí thì đoán là thi đỗ. Quý nhân gặp Tuần không thì đoán là việc sẽ hóa không (cả vui lẫn buồn). Quý nhân gặp Thái tuế ứng điềm được quý nhân cứu giúp, ví dụ như năm Tý mà thấy Tý thiên bàn có thừa sao Qúy nhân.


Quý nhân đứng trước Can, Chi thì gọi là quý nhân động sự, tức là Quý nhân đang xem xét việc mình hỏi, vì vậy chẳng nên hối thúc. Còn quý nhân đứng sau can chi thì gọi là quý nhân đang tĩnh, mình nên đôn đốc kẻo sự việc mình cầu sẽ bị quên lãng. Từ cung an Can, Chi đếm thuận tới 6 cung mà gặp quý nhân thì gọi là quý nhân đứng trước can chi, còn đềm lùi lại 6 cung mà thấy quý nhân thì gọi là quý nhân đứng sau can chi.


Sơ truyền được vượng tướng khí, có sao Quý nhân lâm vào Can Chi Bản mệnh thì gọi là quẻ phú quý ứng điềm thăng quan tiến chức, mưu vọng toại ý. Chiếm hỏi việc cầu cạnh mà thấy sao Quý nhân lâm Thìn Tuất là người mình cầu cạnh đang có chuyện lo buồn, cầu xin cũng không có kết quả. Thiên bàn nơi có Quý nhân đóng gọi là Quý nhân thừa thần:

• Quý nhân thừa thần vượng khí thì ứng về hàng quan quý, chức tước
• được tướng khí thì ứng điềm gặp quý nhân được thưởng tặng tài vật
• bị hưu khí là điềm quý nhân lo buồn, bệnh hoạn
• bị tù khí thì quý nhân đang có việc liên hệ tới tù ngục
• bị tử khí là quý nhân đang có liên hệ tới việc chết chóc


QUÝ NHÂN LÂM ĐỊA BÀN

• Qúy nhân lâm Tý: Tý phương Bắc là nơi âm u tăm tối, trong giờ Tý thì như trong phòng tối nên Quý nhân lâm Tý gọi là Quý nhân nghỉ ngơi. Nếu xem quẻ hỏi việc yết kiến quý nhân mà thấy sao Quý nhân lâm Tý thì khó gặp, chỉ có thể gặp người nhà hay tiểu đồng của quý nhân.
• Quý nhân lâm Sửu: thấy sao Quý nhân lâm Sửu, là quý nhân đang lâm đường tiếp khách, vì vậy cầu chuyện yết kiến hoặc các việc dâng đơn, tiến cử, cầu sự ắt được người tiếp kiến vui vẻ.
• Quý nhân lâm Dần: Dần là cung vị của sao Thanh Long, mà Quý nhân thì hợp với Thanh Long nên ứng điều thỏa hiệp. Vì vậy nếu tới tận nơi cầu quý nhân thì việc xin xỏ được thuận lợi hài lòng. Vả lại Tý cư thiên, Sửu cư địa, Dần cư nhân, mà sao Quý nhân vốn làm việc thiện cho người nên cầu cạnh gặp may. Tuy nhiên Dần mộc khắc thổ Sửu bản gia của Quý nhân nên quý nhân có điều phiền bận.
• Quý nhân lâm Mão: Mão là cái cửa nhà, Quý Nhân lâm Mão ứng việc quan nhân đang về tới cửa nhà để nghỉ ngơi hay quý nhân cầu thoái xin nghỉ việc. Vì vậy không hợp với việc cầu xin tiến thân, tiến cử. Có tượng là xứ giả mang bệnh nặng. Tuy nhiên có lợi cho các việc tố cáo kiện tụng vì giờ Mão là lúc quan nhân đang phân xử. Thêm nữa mão ứng với thuyền xe, nên chiếm hỏi các việc phó thác cho người khác đi xa thì kết quả tốt. Quý nhân lâm Mão tốt với chuyện người làm quan thay đổi, thuyên chuyển, nhưng bất lợi cho người thường dân vì nhà cửa thân thể bị đổi dời nên lắm chuyện buồn lo.
• Quý nhân lâm Thìn: Thìn Tuất là nơi tù ngục, nên Quý nhân lâm 2 địa bàn này gọi là quý nhân lâm ngục. Ứng với các chuyện buồn lo, trong lòng phiền muộn bứt rứt. Vì vậy chiếm hỏi việc cầu cạnh không được mà còn có thể bị quở trách.
• Quý nhân lâm Tị: Tị là cái lò đúc ấn, Quý nhân lâm Tị ứng với việc quan nhân tới triều chính để lĩnh ấn hay thưởng tặng. Quý nhân lâm Tị mà hỏi chuyện quỷ thần thì ứng với Táo thần (vua bếp).
• Quý nhân lâm Ngọ: ngọ là con ngựa, Quý nhân lâm ngọ là quý nhân ngồi xe ngựa. Ứng với việc quý nhân được lệnh thỉnh triệu để lĩnh thưởng. Còn ứng chuyện quý nhân đi xa để xử kiện hay đi kinh lý.
• Quý nhân lâm Mùi: Mùi là cung vị của sao Thái thường, ứng với ngũ cốc, vật thực, lễ tiệc. Vì vậy Quý nhân lâm Mùi ứng với các việc ăn uống tiệc tùng, xem múa hát, được ân huệ nhỏ.
• Quý nhân lâm Thân: Thân là cung vị của sao Bạch Hổ, cũng ứng với đạo lộ (đường xá). Quý nhân lâm Thân ứng việc cầu cạnh, đi đường, hay việc cúng bái quỷ thần. Thân thuộc kim chủ sự di động nên cũng ứng vào việc hao tổn tiền tài.
• Quý nhân lâm Dậu: cũng tương tự như Quý nhân lâm Mão. Dậu là lúc mặt trời lặn và mặt trăng mọc nên quý nhân lâm vào tất có sự chẳng yên, ứng các chuyện bất chính, gian tà, tật bệnh, gây cãi, chửi rủa, các việc bất an.
• Quý nhân lâm Tuất: cũng luận tương tự như Quý nhân lâm Thìn địa bàn.
• Quý nhân lâm Hợi: Hợi là Thiên Môn nên quý nhân lâm vào tức là Quý nhân lên cửa trời, tức là quan nhân lên công đường để thi hành công vụ. Quý nhân lâm Hợi là đắc địa nhất, thừa Hợi thiên bàn sự tốt cũng như vậy. Điềm sự việc minh chính, đời thái bình thịnh trị.


3 THANH LONG

MIÊU TẢ SAO THANH LONG
• Nhân vật: người quý phái, quan nhân, văn nhân, người tu hành, người có học thức cao
• Quỷ thần: thần tư mệnh
• Bệnh tật: hoa mắt, nhức đầu, nóng lạnh
• Thực vật: cỏ cây, vật ăn được
• Thú vật: rồng, hổ, beo, mèo, chồn
• Đồ vật: các loại lông vũ, tiền tài, vật dụng, quan quách, gông cùm
• Màu sắc: vàng xanh
• Số: 7
• Phương vị: bản vị Giáp Dần, dương mộc, phương Đông Bắc
Trên thiên đình sao Thanh long là chức tả thừa tướng, trong lôi bộ là vị thần làm mưa ngọt hợp thời tiết. Thanh long đứng trước sao Quý nhân năm cung, bản vị Giáp Dần phương Đông Bắc, vượng khí vào các tháng mùa Xuân 1, 2, 3. Thanh long là cát tướng thiên về phương đông, con trai thứ 5 của thượng đế, vừa thuộc mộc vừa thuộc thủy nên làm mưa được. Ngày Giáp thì Thiên lộc tại Dần, mà Dần tức Thanh long nên còn gọi sao này là Tài thần, Lộc thần, đem sinh khí tới nuôi mọi vật trên thế gian. Thanh long cũng là bậc đại thần phò tá, rất có liêm sỉ, cao quý trang nhã chính trực. Thanh long đắc địa thì ứng điềm phú quý cao tột, hạng người được tôn sùng. Còn thất địa thì hư mất vật quý, mất tiền tài. Thanh long thích hợp với sao Thiên hậu, đố kỵ với sao Bạch hổ, Thái âm.

THANH LONG ỨNG VIỆC

Thanh long chuyên ứng các loại văn chương, khế ước, thư từ, tiền bạc, thuyền tàu, xe cộ, rừng rậm, áo quần, quan phủ, sự chuyển tiền, tăng đạo, người cao quý, hôn nhân hay tiệc vui, mai mối, thai sản. Đại khái là những việc vui mừng tốt đẹp. Thanh long gặp thời sở bất hợp thì cũng ứng các việc không may như khóc lóc bệnh tật, kiện thưa, hao tổn tiền tài súc vật, xe gẫy thuyền chìm (nhưng chỉ khi nào Thanh long ở trong các quẻ khóa xấu mới bị).
• Xem thưa kiện gặp sao Thanh long thì tốt, nhưng thấy trong tam truyền thấy có Thanh long và Thừa thần của nó khắc Can, lại bị địa bàn hình hại, hoặc có thừa ác sát thì ứng điềm thua hại trong vụ kiện thưa, đó là hỷ thần biến thành sát thần.
• Xem việc rước râu hay cưới hỏi thấy Thiên hậu thừa thần khắc Thanh long thì thế nào cũng bị tổn thất, hoặc chính tứ trụ của giờ rước dâu gặp quẻ này cũng không tránh khỏi việc sai lạc mất mát. sao Thiên hậu là cô dâu, sao Thanh long là chàng rể.
• Xem việc cầu tài rất cần xem sao Thanh long. Lục xứ thấy có Thanh long và thừa thần của nó được vượng tướng khí, nằm vào vượng tướng phương (cung địa bàn), cùng với Can Chi tương sinh, tác tam hợp lục hợp là điềm cầu được tiền tài. Còn Thanh long thừa thần bị hưu tù tử khí, hoặc với địa bàn tương khắc, lại cùng với Can tác tam hình, lục hại, lục xung là điềm cầu không được tiền tài. Thanh long thừa thần sinh Bản mệnh là đắc tài, khắc bản mệnh là hao tài. Các việc khác cũng luận theo như vậy.
• Xem chuyện đạo tặc rất kỵ sao Thanh long nhập tam truyền, bởi Thanh long là con ngựa chạy ngàn dặm (thiên lý ký), là cánh bay muôn dặm (vạn lý dục), là con rồng biến hóa vô cùng, thì không có cách nào bắt trộm được. Hỏi hành nhân là người đã ra đi, rời qua nơi khác rồi.
• Xem hỏi bệnh tật mà thấy tam truyền có Thanh long là điềm ăn uống chơi bời quá độ mà sinh bệnh. Vì Thanh long chủ ăn uống vật thực, giao hoan nam nữ.
• Xem về quan lộc, người tới xem là quan võ thì xem tại Thái thường, còn quan văn tới xem thì xem tại Thanh long. Nếu như thừa thần (Của các sao đó) cùng với can chi tương sinh, hay cùng với can thượng hạ (thiên bàn, địa bàn cung an can) tác tam hợp lục hợp thì được thuyên chuyển tốt. Trái lại, Thừa thần cùng Can tương khắc, hay cùng Can thượng hạ tác tam hình lục hại, lục phá tất không thể thăng quan tiến chức. Thấy Thái tuế (tên năm hiện tại) thừa Thanh long/Thái thường lâm Can chi cũng ứng điềm quan nhân lên chức lên lương.
• Quẻ có Thanh long lâm Can chi nhưng thừa ác sát như Kim thần, Đại sát, Chi hình là quẻ vui buồn lẫn lộn, ví dụ trong lúc vui mừng lễ khánh lại xảy ra tranh đấu nhau.
• Thanh long lâm Dần Mão địa bàn là quẻ tốt lắm, Thanh long lâm Thân Dậu địa bàn gọi là rồng gãy chân, điềm tranh đấu tố tụng.


THỜI GIAN THANH LONG KHAI NHÃN

tháng Giêng thừa Dần thiên bàn
tháng 2 thừa Dậu thiên bàn
tháng 3 Thừa Sửu thiên bàn
tháng 4 thừa Dần thiên bàn
tháng 5 thừa Dậu thiên bàn
tháng 6 Thừa Sửu thiên bàn
tháng 7 thừa Dần thiên bàn
tháng 8 thừa Dậu thiên bàn
tháng 9 Thừa Sửu thiên bàn
tháng 10 thừa Dần thiên bàn
tháng 11 thừa Dậu thiên bàn
tháng 12 Thừa Sửu thiên bàn

• Thanh long khai nhãn: ứng điềm thành tựu may mắn, vui mừng vì tai nạn tiêu tan.

• Thanh long đương ngọa:
- mùa Xuân Thanh long thừa Sửu
- mùa Hạ thanh long thừa Dần
- mùa Thu thanh long thừa Thìn
- mùa Đông thanh long thừa Tị
ứng điềm có tai họa bám theo, người dễ bị bệnh. Lưu ý: trên đã nói tháng Tư mà Thanh long thừa Dần là Thanh long khai nhãn, mà nay nói mùa Hạ thừa Dần (tháng 4 vẫn thuộc mùa hạ) lại gọi là Thanh long đương ngọa: đây là đoạn nghịch lý phải tùy theo kinh nghiệm và các yếu tố khác của quẻ mà luận đoán.
• Thanh long thừa thần:
- vượng khí là điềm quan nhân thêm lộc vị
- tướng khí ứng điềm hôn nhân vui mừng
- hưu khí là có việc ăn uống với bạn cũ
- tù khí là ứng điềm có tiền tài, có liên hệ với phạm nhân, hoặc việc tù ngục
- tử khí thì tiền tài liên quan tới người chết, hay chôn cất người chết


THANH LONG LÂM ĐỊA BÀN• Thanh long lâm Tý: Tý thủy sinh Thanh long mộc, như biển nâng chiếc thuyền nên ứng điềm vui vẻ tiền bạc, như được cưỡi thuyền. Tý ngọ cũng là đường đi, thanh long là cái xe nên gọi là được đi xe ý nghĩa như trên. Tý là tượng của sao Thiên hậu chủ về phụ nữ, gặp Thanh long là cát hỉ, lại tương sinh nên phụ nữ gặp quẻ này tất được nhà nước ban thưởng ơn huệ. Cũng ứng điềm do việc mình đang làm sinh ra các việc vui mừng khác, tới từ nơi khác.

• Thanh long lâm Sửu: Sửu thuộc âm thổ là nơi có can Quý thủy, ấy là đất có lẫn bùn, Thanh long lâm vào gọi là rồng quanh tại đất bùn, ứng việc mình cầu không vui lòng xứng ý, không thể mưu cầu chuyện lớn.
• Thanh long lâm Dần: Dần cũng tức Thanh long, nay cùng loại gặp nhau gọi là quẻ rồng cưỡi mây đỏ, ứng điềm được lắm người cầu thân với mình, vui mừng vì chuyện con cháu, mưu sự ước nguyện việc gì cũng được như ý.
• Thanh long lâm Mão: Mão thuộc âm mộc, Thanh long thuộc dương mộc, cùng loại có đủ âm dương nên rất thích hợp và thân cận, ứng điềm có nhiều người muốn giao hảo, Mão có tượng con Sông, Thanh long tới đây còn gọi là Rồng giỡn nước, là điềm trùng trùng tài lợi. Mão là cung Chấn chính đông nên gọi là rồng rượt sấm, ứng điềm thời vận hưng khởi, nên mưu sự và tiến tới theo nguyện vọng của mình, cũng là gọi là quẻ rồng giỡn ngọc.
• Thanh long lâm Thìn: Thìn là mộ của loại thổ và thủy, thanh long lâm thìn là rồng nằm im trong nước chưa mọc vảy sừng, chưa biến hóa được, ứng điềm tiền tài chưa thành tựu vì sự bất trắc, gặp điều trở ngại buồn phiền.
• Thanh long lâm Tị: Tị là nơi mặt trời gần tới đỉnh, lửa đang thịnh vượng, rồng bay đến đó càng được dịp thi thố tài năng. Ứng điềm khởi tiến, mưu sự có lợi, hợp với sự cầu kiến trình diện thăm hỏi. Rồng trên trời cũng ứng người ta đi xa làm việc gì.
• Thanh long lâm Ngọ: Ngọ là chỗ khí dương cùng cực và bắt đầu chuyển qua âm, gọi là nơi rồng nhắm mắt ứng điềm suy vi, cũng gọi là rồng không vây cánh lông vảy. Điềm khó hoạt động, không được như ý, hao tổn tiền tài, lo sầu việc quan. Nếu vợ đang chuyển bụng sinh con là điềm rất đáng lo buồn. Ngọ hỏa nên gọi là Rồng bị đốt chân hay rồng bị thương ở đuôi cũng ứng sự hại.
• Thanh long lâm Mùi: Mùi là mộ của mộc, Thanh long tới đây gọi là rồng nằm mộ, cũng gọi là rồng không vảy, rồng gãy sừng đều là tượng không hay. Việc cần phải yên tĩnh chớ nên hoạt động gì khác, thủ cựu mới không gặp chuyện nguy hại.
• Thanh long lâm Thân: Thanh long bị Thân kim khắc nên gọi là quẻ rồng mài sừng, hay rồng chóc vảy, nên thủ tĩnh, không nên đi xa. Thanh long lâm Thân Dậu địa bàn mà thừa Dần Mão thiên bàn gọi là rồng gãy chân, điềm có thưa kiện.
• Thanh long lâm Dậu: cũng như lâm Thân địa bàn. cũng gọi là rồng nằm đường, chớ nên sinh sự mà nên thủ tĩnh thì tránh được nguy hại.
• Thanh long lâm Tuất: Tuất là cung vị sao Thiên không, là nhà của tiểu nhân, ứng điềm bị tiểu nhân tranh đoạt tiền bạc. Tuất thổ nên cũng gọi là rồng nằm đường, ứng chuyện ra vào mệt mỏi, có sự hung hại bất mãn.
• Thanh long lâm Hợi: hợi thủy gọi là rồng lội sông, điềm được đi thuyền, trong nhà vợ thai ngén, công việc có chuyện vui mừng khác.


4 THIÊN HỢP

MIÊU TẢ SAO THIÊN HỢP
• Bạn bè, tụ hội
• Các loại cây, cây trúc
• Lúa, muối ăn, lông cánh
• Con trai, con gái, người thợ khéo léo
• Nhà thuật sỹ, hàng quan quý, người học thức cao thâm ở ẩn
• Quỷ thần: vong linh người già cả
• Bệnh tật: các chứng đau tim đau bụng, 2 khí âm dương không điều hòa mà sinh đau yếu
• Thú vật: thỏ, mèo, hồ ly
• Đồ ăn: có vị ngon ngọt
• Màu sắc: màu xanh đốm trắng, màu sáng rực rỡ
• Số 6
Thiên hợp vốn tên là sao Lục hợp, nhưng vì sợ nhầm với lục hợp cách nên đổi tên thành sao Thiên Hợp. Trên thiên đình sao Thiên hợp có chức quan đại phu, xem xét lương lộc, trong lôi bộ làm chức thần làm mưa. Thiên hợp là trưởng nữ của Thanh đế ngũ âm, cung thứ 5 trước Quý nhân, bản vị tại Ất Mão là một cát tướng. Thuộc âm mộc, phương chính Đông, vượng khí vào tháng 1, 2, 3 các tháng mùa Xuân, thích hợp với các sao Thanh Long, Thái Thường, kỵ với các sao Thiên không, Bạch hổ, Thái âm, Thiên hậu.
THIÊN HỢP ỨNG VIỆC
sao Thiên hợp lúc thời sở hợp thì chuyên ứng chuyện hôn nhân, lễ tiệc vui mừng, lợi lộc, tin tức cầu vọng, mua bán, thai sản, mai mối, tài vật và vật quý, các vật tư riêng, điều ám muội, di chúc, cây vườn, thuyền xe. Còn Thiên hợp lúc thời sở không tốt thì ứng các việc gian dối, trước vui sau buồn, tiểu nhân hay con cái, các loại lục xúc, chuyện chết mất. Thiên hợp cũng ứng việc cửa nẻo đường xá, sự canh cải đồi đời.
• Thiên hợp là vị thần hay giúp đỡ lúc giao hòa, mưu sự mọi việc làm cho nhu thuận, làm thông thoáng các điều uẩn khúc quanh co. Khi đắc địa thì ứng với loại người văn nho học thức, khi thất địa thì ứng với các hạng tăng đạo hoặc người giả dối, làm điều ám muội bất chính.
• Thiên hợp thừa thần được vượng tướng khí, lại cùng sao Thiên hợp tương sinh và nhập tam truyền thì ứng với quẻ hôn nhân tốt đẹp, việc sinh đẻ vui mừng, hoặc được tài vật riêng ưa thích.
• Thiên hợp thừa thần bị tù tử khí, lại cùng Thiên hợp tương khắc (nội ngoại chiến) hay cùng với địa bàn khắc, tác tam hình, tác lục xung, lục hại... và nhập tam truyền thì ứng với việc vì cạnh tranh tài vật mà sinh ra cãi vã khẩu thiệt (gây cãi, nói xấu, chửi rủa), hoặc bị âm nhân quấy nhiễu làm hại (Thiên hợp thuộc mộc, gặp kim và thổ là khắc, gặp hỏa thủy là tương sinh).
• Thiên hợp thừa Dậu Tuất thiên bàn thì thường có quạ đen dòm giếng, đó là điềm nô tỳ trốn thoát, nếu ở tam truyền có Thiên hợp thừa Tuất thiên bàn và lâm Mão/Dậu địa bàn là chắc chắn điềm tôi tớ trộm tiền bạc trốn đi.
• Chiếm hỏi việc trộm cắp, cướp mà thấy sao Thiên hợp cùng với Mão/Dậu có mặt trong tam truyền thì không thể tìm bắt ngay, vì Thiên hợp và Mão/Dậu ứng với những cái cửa riêng tư, thuận tiện cho bọn giặc cướp, gian tà trốn tránh ẩn tàng.
• Thiên hợp thừa Thân/Dậu thiên bàn là ngoại chiến, ứng với việc bất an từ bên ngoài khởi động. Vậy nên riêng lo cầu vái thánh thần mới có thể ổn thỏa được. Nội chiến thì ứng điềm phụ nghĩa nhau, mưu mô thành việc riêng, giấu diếm, hoặc anh chị em cãi cọ nhau.
• Thiên hợp thừa Tý Ngọ Mão Dậu thiên bàn hay lâm vào Tý Ngọ Mão Dậu địa bàn đều gọi là quẻ Thiên hợp bất hợp, ứng điềm chia ly, hai bên phân cách, việc âm tư bất chính (vì Tý Ngọ Mão Dậu là tứ ly, tuy hợp nhưng có sự phân ly. Các tháng Tý Ngọ Mão Dậu là 2, 5, 8, 11 là các tháng Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí là lúc âm dương phân ly). Lại nữa, Tý Ngọ Mão Dậu là tứ bại, tất việc không hợp thành.
• Thiên hợp thừa Thân thiên bàn cùng với địa bàn tương sinh mà chiếm hỏi sinh sản, mưu vọng là quẻ rất tốt. Còn thừa Thân thiên bàn mà cùng địa bàn khắc thì ứng việc gian tà, việc chi cũng u ám e ngại.
• Thiên hợp thừa thần được vượng tướng khí là điềm được thưởng tặng, quan nhân lên chức. Được tướng khí là điềm có tiền tài lễ vật. Trong việc cưới gả mà thấy Thiên hợp thừa thần bị hưu khí là điềm bị tật bệnh, hoặc có việc thầm lén, bị tù khí là điềm hôn nhân có quan hệ đến tù ngục, hoặc có việc âm mưu gian dối, bị tử khí là điềm có tranh dành tiền của, hay việc chôn cất.


THIÊN HỢP LÂM ĐỊA BÀN• Thiên hợp lâm Tý: Thiên hợp cung vị tại Mão, khi lâm Tý nên Mão Tý tác hổ hình hại lẫn nhau, ứng điểm lấy ơn làm oán, phản phúc vô lễ, trái trở, vợ chồng bất hòa.

• Thiên hợp lâm Sửu: Sửu là mộ của loại kim tức kim khố, Thiên hợp lâm Sửu ứng việc cô dâu vào lĩnh đồ trang sức để trang điểm, là điềm hôn nhân thành đạt. Lại cũng ứng vào điềm nằm bệnh, vì Kim mộ ám khắc Thiên hợp hành mộc.
• Thiên hợp lâm Dần: Dần âm mộc Thiên hợp âm mộc, cùng loại tỷ hòa mà đủ âm dương, tất phải phối hợp để làm nên thịnh vượng cho nhau thật là đắc địa, ứng điềm thông xuốt trong mọi chuyện. Xuất hành, mưu vọng đều có kết quả tốt, cũng gọi là quẻ ngồi trên xe rước dâu, điềm hôn nhân thành đạt.
• Thiên hợp lâm Mão: Mão là cánh cửa, Thiên hợp là cô dâu, ứng điềm cô dâu vào cửa nhà chồng hôn nhân hòa thuận.
• Thiên hợp lâm Thìn: Thìn là nơi lao ngục, Thiên hợp đến đó là điềm hôn lễ sai xót, tất sinh ra chuyện kiện thưa. Lại là điềm hôn lễ cử hành lên đường, nên phải giữ mực trung, nhường nhịn lẫn nhau thì hôn nhân mới được vẹn toàn xuôn xẻ.
• Thiên hợp lâm Tị: Tị là nguồn sinh các loại kim, tất khắc với Thiên hợp, tới đây là quẻ đến xóm giặc, điềm kinh sợ phiền giận, vợ chồng không hài hòa, hao phí tiền tài. Lại là điềm sắp có văn thư, sách vở và đưa tin tới.
• Thiên hợp lâm Ngọ: Ngọ thuộc ly cung, là ngôi chính giữa, việc hôn nhân ắt phải chính đáng thành tựu. Lại là điềm mất một nửa được một nửa, vui buồn lẫn lộn (vì nơi đây 2 khí âm dương lẫn lộn). Lại là quẻ đến nhà khách. Chiếm hỏi hôn nhân mà chiếm nhằm tháng 10 gặp thiên hợp lâm ngọ là điềm trẻ con ốm đau vì tháng 10 Ngọ địa bàn thừa sao Phục ương và Thiên quý là 2 sát thần gây đau ốm, mà Thiên hợp là con trẻ.
• Thiên hợp lâm Mùi: Thiên hợp cung vị ở Mão nên tam hợp với Mùi (Hợi Mão Mùi) ứng điềm hôn nhân thành tựu, như cô dâu đang trang điểm ưng ý.
• Thiên hợp lâm Thân: Thiên hợp bị Thân khắc ứng điềm thương tổn (đau ốm, danh dự xúc phạm...), nhưng tùy kẻ mai mối thì việc hôn nhân có thể thành tựu tốt.
• Thiên hợp lâm Dậu địa bàn: Dậu là cái cửa làm điềm ám muội, Thiên hợp lâm Dậu tất ứng điều dâm loạn, vì vậy mà có sự lén đi trốn tránh, cũng là điềm trốn tránh để mưu chuyện gian tà khác. Đại khái là điềm bất lợi, bởi Thiên hợp bị Dậu khắc, vì dậu cũng là tứ ly (Tý Ngọ Mão Dậu).
• Thiên hợp lâm Tuất: Tuất tức lao ngục, Thiên hợp tức Mão, Mão với Tuất tác lục hợp ứng điều tư hợp, bởi vì lén lút hội họp nhau làm điều gian dâm mà mang tội lệ, lại cũng là điềm có thưa kiện trong hôn nhân, hoặc có làm điều tội lỗi xấu xa. Quẻ này cũng ứng điềm bậc người trên như ông bà cô bác bình yên.
• Thiên hợp lâm Hợi: Thiên hợp được Hợi thủy sinh, lại Mão Hợi tác tam hợp cho nên hôn nhân có nhiều điều thuận tiện vừa lòng. Hợi là nguồn sinh bền bỉ của Thiên hợp (mộc trường sinh tại Hợi) nên cứ yên tâm đợi vận đỏ (hưng long).5 CÂU TRẬN

MIÊU TẢ SAO CÂU TRẬN
• Nhân vật: người đàn bà xấu xí, thường dân nghèo hèn
• Quỷ thần: người chết oan thành quỷ, quỷ trong nhà cửa mồ mả tường đất
• Bệnh tật: đau tim, đau bụng, thủy thũng, nóng lạnh, ủng thũng
• Vật thực: trái cây
• Thú vật: cá, động vật dưới nước
• Bản chất: loại kim, ngói đá (dương thổ, bản vị Mậu Thìn)
• Màu sắc: màu đen
• Số: 5
• Phương vị: Đông Nam
Trên thiên đình sao Câu trận giữ chức Đại tướng quân, tả tướng quân, trong lôi bộ là vị thần làm mây bay gọi mây làm mưa. Câu trận là một hung tướng ở ngôi thứ tư trước sao Quý nhân, bản vị tại Mậu Thìn, phương Đông Nam và được vượng tướng khí vào 18 ngày sau chót của các tháng 3, 6, 9, 12. Sao Câu trận thích hợp với các sao Huyền võ, Thiên không, kỵ sợ các sao Thanh long, Thiên hậu

CÂU TRẬN ỨNG VIỆC

Câu trận là thổ trung ương, chứa đầy sát khí giữ chức tướng quân, khi đắc địa ứng việc bề trên ban cho quyền lệnh (như sỹ quan), khi thất địa thì ứng vào hàng binh lính bất kham. Câu trận đại khái là kẻ có oai quyền, chức giữ của, binh giáp. Tính của Câu trận rất ưa tranh biện, hay chứa hai lòng, nếu có thừa sao Tang môn hay Điếu khách là hạng người không có tình nghĩa, lưu manh khó trị. Câu trận vốn ứng các việc câu lưu, lưu trì, cũng ứng với các việc quan tụng kéo dài, việc công, ấn tín, cỏ đá, tranh chấp nhà cửa ruộng vườn đất cát tiền tài.
• Chiêm quẻ thấy sao Câu trận, ứng chuyện người ra đi lâu về, ứng chuyện bệnh hoạn, tai nạn dây dưa kéo dài, tổn thất tiền bạc, vật chất
• Câu trận được vượng tướng khí và đắc địa thì ứng được ban ân thụ, huy huân chương, kim tiền... tùy thuộc vào thời nào và hoàn cảnh mà đoán.
• Câu trận bị hưu tù tử khí và thất địa thì ứng chuyện vì ấn thụ chức tước mà xảy ra điều tai hại, hung nguy.
• Hễ hỏi chuyện kiện tụng tranh cãi thì xem tới Câu trận thừa thần:
- Thừa thần khắc can thì khó biện bạch, đuối lý
- Can khắc thừa thần thì cái lý của mình sáng xuốt, rất dễ thắng kiện
- Câu trận âm thần khắc can lại thừa các hung tướng như Đằng Xà, Bạch hổ, Chu tước... và thừa các hung sát như Thắng sát, Phục ương, Nữ tai ắt phải chịu điều hung hại nặng nề vì chuyện thưa kiện.
- Câu trận âm thần sinh ra Can lại thừa Quý nhân là điềm được quý nhân giúp đỡ, giúp sức cho thắng kiện.
• Xem chuyện thưa kiện mà thấy Câu trận lâm sơ truyền, mà sơ truyền bị hưu tù tử khí và thừa các ác sát là quẻ rất xấu. Hỏi về tội lệ ắt phải chịu hình phạt nặng nề hoặc bị ám hại nhục nhã. Dù không hỏi chuyện thưa kiện mà gặp phải quẻ này cũng dễ xảy ra việc thưa kiện.
• Xem chuyện tróc nã giặc cước thì coi sao Câu trận là người tìm bắt, coi sao Huyền vũ như kẻ bị đuổi bắt:
- Câu trận thừa thần khắc Huyền vũ thừa thần thì bắt được kẻ gian. Hoặc là cung địa bàn của sao Câu trận khắc cung địa bàn của Huyền vũ cũng ứng điềm bắt được kẻ gian, hay kẻ đó cùng đường ra đầu thú.
- Câu trận lâm Can cũng bắt được
- Huyền vũ thừa thần khắc Câu trận thừa thần hay cung địa bàn của Câu trận khắc địa bàn của Huyền vũ là bắt không được.
• Xem chuyện chinh chiến, dẹp loạn cũng luận như trên.
• Xem về trạch mộ (nhà cửa mồ mả) thấy sao Câu trận thừa thần được vượng tướng khí, lại lâm trạch mộ và Can Chi và sinh ra trạch mộ Can Chi là điềm được yên ổn lâu dài. Còn ngược lại thấy thừa thần hưu tù tử khí, lại lâm trạch mộ can chi là điềm bất lợi, không hợp địa cách, do đó bị ảnh hưởng mà bị việc quan quấy nhiễu.


THỜI GIAN CÂU TRẬN BẠT KIẾM

tháng Giêng thừa Tị thiên bàn
tháng 2 thừa Thìn thiên bàn
tháng 3 thừa Mão thiên bàn
tháng 4 thừa Dần thiên bàn
tháng 5 thừa Sửu thiên bàn
tháng 6 thừa Tý thiên bàn
tháng 7 thừa Hợi thiên bàn
tháng 8 thừa Tuất thiên bàn
tháng 9 thừa Dậu thiên bàn
tháng 10 thừa Thân thiên bàn
tháng 11 thừa Mùi thiên bàn
tháng 12 thừa Ngọ thiên bàn

• Câu trận bạt kiếm: ứng điềm bệnh hoạn, có sự tàn hại lẫn nhau.

• Câu trận thừa thần được vượng tướng khí ứng về hạng quan nhân tranh đấu nhau:
- tướng khí ứng điềm quan nhân tranh kiện
- hưu khí ứng việc tranh người bệnh hay tranh nhà ruộng
- tù khí ứng việc tranh nhau về cầm cố
- tử khí ứng điềm tranh nhau tiền tài vật dụng liên quan tới tang ma

CÂU TRẬN LÂM ĐỊA BÀN

Câu trận thuộc về tranh đấu, binh tướng, kiện tụng, việc công phủ. Câu trận là hung tướng, hầu hết hung hiểm tại mọi chỗ.

• Câu trận lâm Tý: Tý là phương chính Bắc, nơi ẩm thấp tối tăm, Câu trận là người mang đao kiếm tới đó ám chỉ có kẻ âm mưu ám hại, là điềm tới quan trên thưa kiện lâu dài, biến đổi lôi thôi trong tiền bạc, đứng ngồi không yên, mệt trí óc.

• Câu trận lâm Sửu: Sửu là công đường để thưởng phạt, Câu trận đến đó tất sinh ra điều hung hại búa rìu, bị lăng nhục, khẩu thiệt, bị nạt nộ. Sửu có can Quý thủy cùng Câu trận tương khắc, ứng điềm hung.
• Câu trận lâm Dần: Câu trận thổ bị Dần mộc khắc, Dần còn gọi là Công tào (ứng chuyện quan lại, văn thư, hôn nhân, tài bạch) nên tất ứng việc tội nhân bị xử, điềm tội nhân bị ngục, hay có việc quan, công thư. Nếu người hỏi bói là hạng quan nhân thì e tai họa tới nơi. Duy việc dâng đơn, hiến kế thì tốt, cầu xin việc gì nơi quan thự thì lại hay.
• Câu trận lâm Mão: Mão là cái cửa, Mão lại khắc Câu trận nên gọi là Câu trận vào cửa ngục, điềm xảy ra việc ngục tụng, cũng là điềm nhà cửa rời đổi không yên, trẻ nhỏ hay đau yếu.
• Câu trận lâm Thìn: Thìn là bản gia của sao Câu trận (đồng thuộc dương thổ), Thìn là nơi tù ngục nên ứng chuyện ngục tù liên miên, oan ức của mình khó tố giác ra.
• Câu trận lâm Tị: Tị là cái lò đúc ấn, Câu trận là vị tướng quân, nay gặp gặp nhau là điềm quan nhân thọ ấn lệnh, được thưởng tặng thêm tước lộc.
• Câu trận lâm Ngọ: Câu trận có tính cách diên trì, nay được Ngọ tương sinh nên nó phải tham sinh dưỡng mà ở lâu nơi đó. Quẻ ứng việc vì tham lợi lộc mà phải che dấu lâu dài, cũng ứng điềm phản bội, hay vì việc của người khác mà mình bị liên lụy, trăm sự kéo dài thời gian rất lâu.
• Câu trận lâm Mùi: Mùi là cung vị của sao Thái thường chủ sự ăn uống, rượu tiệc cho nên gọi là quán dịch. Vì vậy Câu trận lâm mùi gọi là quẻ Câu trận vào quán, điềm ăn uống vui mừng, được lợi việc ruộng nương.
• Câu trận lâm Thân: loại thủy trường sinh ở Thân nên gọi là Câu trận qua sông, ứng điềm có sự thay đổi đi lại, nhưng là điềm tốt. Nếu thấy Câu trận thừa Thân mà lại lâm Thân địa bàn thì nên cầu tiền tài, vì Câu trận thổ tác lục hợp với Thân kim, gọi là Câu trận đeo gươm, ứng điềm được oai dũng, hành sự kết quả hay. Cũng ứng điềm mọi sự chậm trễ.
• Câu trận lâm Dậu: Dậu là cửa hình trách nên ứng điềm bị quở trách, tra hình, cũng gọi là quẻ mang bệnh, sự việc không thể vượt qua.
• Câu trận lâm Tuất: Tuất là nhà ngục tối tăm, Câu trận lâm vào gọi là Câu trận lâm ngục, ứng điềm tù tội mà chẳng thể phân trần, thưa kiện tới lui.
• Câu trận lâm Hợi: Câu trận thổ khắc Hợi thủy, nhưng Hợi là đất trường sinh của Mộc vì vậy Câu trận bị phản khắc. Ứng điềm phản phúc liên miên, bất trắc không ngừng, không thể lường trước được điều gì, cũng là điềm quan chức rời đổi.

Nên nhớ là Câu trận không bao giờ lâm vào bốn cung Dậu, Tuất, Hợi, Tý nhưng nơi đây vẫn luận để lấy đó làm căn cứ luận cho trường hợp Câu trận lâm vào bốn thiên bàn Dậu, Tuất, Hợi, Tý. Cũng để luận cho trường hợp gặp 4 tuổi trên hay xem quẻ vào các thời sở (năm tháng ngày giờ) Dậu Tuất Hợi Tý.

6 ĐẰNG XÀ
MIÊU TẢ SAO ĐẰNG XÀ
• Loại kim, hỏa sáng tối
• Loại kim, hỏa thành tinh
• Hạng đàn bà điên cuồng, hoảng hốt
• Tiểu nhân ti tiện, làm lụng lam lũ
• Quỷ thần ứng với thủy thần, mộc thần hay thổ thần
• Luận về bệnh là nhức đầu, mắt, tay chân sưng, chảy máu
• Ngũ cốc là loại đậu
• Đồ ăn là các loại có mùi ngon ngọt
• Màu sắc là màu hồng, đỏ
• Số 4
Trên thiên đình thì Đằng xà làm chức xa kỵ đô úy, hay tiền ngự chi thần (vị thần cầm roi ngựa cho vua chúa). Đằng xà kế trước sao Quý nhân. Bản vị thuộc Âm hỏa Đinh Tị, hướng Đông Nam, vượng tướng khí vào các tháng 4, 5, 6 mùa hạ. Thích hợp với các sao Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thái Âm, Thiên Hậu nhưng rất kỵ sợ Mậu và Tuất.

ĐẰNG XÀ ỨNG VIỆC

Đằng xà là một đại hung tướng hay gây ra việc đao binh, gió lửa, trộm cướp, tật bệnh, ôn dịch, việc máu lửa kinh hoàng. Các việc xảy ra đều có sự mờ ám, che dấu, khuất che. Đằng xà cũng ứng về các nạn nước lửa, điều binh, mơ mộng quỷ quái, bỏng cháy, quan tụng, khẩu thiệt. Khi đằng xà tốt thì ứng vào các việc văn tự, tin tức, việc công, tiền tài số nhỏ, danh dự không thật, nước lửa giao hòa. Các ngày ứng việc là các ngày Bính Đinh Tị Ngọ.
• Đằng xà thừa thần được vượng tướng khí, Đằng xà sinh ra thừa thần, tỷ hòa, hay cùng Đằng xà cùng thừa thần cùng một loại thì ứng điềm tốt: thai sản hay hôn nhân đều có sự mừng.
• Đằng xà đương ngọa, quỷ quái thương di:
- mùa Xuân Đằng xà thừa Hợi
- mùa hạ thừa Tý
- mùa thu thừa Tị
- mùa đông thừa Dậu
gọi là rắn nằm im, quỷ quái bị giết hại là điềm được may tốt
• Đằng xà giao chiến, độc khí lăng trì:
- tháng 1, 5, 9 Đằng xà thừa Mão
- tháng 2, 6, 10 thừa Dậu
- tháng 3, 7, 11 thừa Tý
- tháng 4, 8, 12 thừa Ngọ
gọi là rắn đánh nhau, khí độc phun ra, bị lăng trì, điềm gặp hung hại.
• Đằng xà thừa thần và Can tương sinh thì sự việc vui mừng ắt tới, Đằng xà nội chiến hay ngoại chiến (khắc hay bị thừa thần khắc) và thừa thần của nó với can tương khắc sẽ có việc kinh sợ cho trẻ nhỏ. Đằng xà tại sơ truyền là điềm nằm mộng thấy quỷ quái yêu ma, trong tâm lo sợ không yên. Mạt truyền thừa đằng xà hay hỏa chúc, hỏa quang là quẻ bị tai ách về lửa, nếu khắc Can là phỏng cháy thân người, nếu khắc trạch thì cháy nhà. Chữ thiên bàn tại Trạch hay tại Can khắc Đằng xà thừa thần thì gọi là có cứu thần, có thể khỏi nạn lửa.
- cách tính Trạch: kể một tại Can đếm thuận tới cung thứ 5 là trạch
- Hỏa chúc: tháng giêng tại Tị, tính thuận theo 12 tháng
- Hỏa quang: tháng giêng khởi tại Thìn, tính nghịch 12 tháng
• Đằng xà thừa thần bị hưu tù tử khí, lại cùng với Đằng xà tương khắc (nội chiến or ngoại chiến) thì ứng sự tai họa, nếu gặp thêm tam hình, tam sát thì tai họa tới cấp kỳ, nếu gặp Tuần không thì tai họa giảm còn một nửa, gặp Huyết chi, Huyết kỵ mà hỏi chuyện thai dựng thì hỏng thai, mà hỏi việc sinh đẻ thì lại sinh mau mắn.
• Cầu tài mà thấy thừa thần được vượng tướng khí lại cùng với Can tương sinh, thì do mua bán các vật liệu hạ tiện mà được phát tài, chiếm hỏi vật liệu hàng hóa mà thấy Đằng xà lâm can chi cũng ứng vào các loại hàng hóa vật liệu hạ tiện.
• Đằng xà thừa Tị Ngọ thiên bàn lại lâm vào Tị Ngọ địa bàn mà chiếm nhằm mùa Hạ thì sẽ xảy ra những vụ cháy kinh khủng, xem nhằm vào các ngày Bính Đinh Tị Ngọ thì vụ lửa cháy càng to, nếu không cháy thì ứng vào các việc khẩu thiệt, quan tụng, việc quan nhiễu nhương.
• Nằm chiêm bao thấy sự vật lạ lùng thì trước phải xem Đằng xà và Đằng xà âm thần rồi mới đến Can, Chi cùng tam truyền, cốt yếu là tìm Đằng xà nằm tại cung địa bàn nào mà đoán việc tốt hay xấu.ĐẰNG XÀ LÂM ĐỊA BÀN


• Đằng xà lâm Tý gọi là rắn sa vào nước, tuy ứng điềm hung hại và sự bất thành, nhưng cứ ngay thẳng thì do sự chân thật mà qua khỏi nạn. Lại là điềm có kinh sợ hoài nghi, nằm mộng thấy ma quỷ, việc lạ lùng, xấu xa, chẳng yên.

• Đằng xà lâm Sửu, Sửu là gò đất cao nên gọi là rắn vào hang, tự nó trốn tránh, việc lo ngại tự nhtiên tiêu tan, họa phúc phân đôi, trong họa có phúc.
• Đằng xà lâm Dần, Đằng xà thuộc hỏa mà Dần thuộc mộc, Dần là trường sinh của hỏa và Dần là ngôi vị của Thanh Long, nên Đằng xà lâm Dần địa bàn gọi là rắn mọc sừng để biến hóa thành rồng, ấy là lúc thời vận đã hưng hợp với chuyện cầu tiến công danh. Nếu thấy Đằng xà thừa thần được vượng tướng khí thì chính thật là quẻ rắn hóa rồng. Trong quẻ thấy sơ truyền thừa Đằng xà mà Dần được vượng tướng khí cũng là điềm tiến lợi. Nếu Dần bị hưu tù tử khí thì không gọi là rắn hóa rồng mà gọi là rắn hóa thằn lằn, điềm thoái hóa, sang hóa hèn, vì vậy không nên vọng cầu công danh. Trong quẻ thấy Đằng xà lâm Dần địa bàn hay Dần thiên bàn mà thì mình nên coi thời vận, nếu vượng thí tiến còn nếu suy thì phải giữ thân thủ cựu.
• Đằng xà lâm Mão, Mão thuộc cửa nẻo nên gọi là rắn đón cửa, ứng điềm gia đạo bất hòa, người thân hay trong nhà lâm họa hại, là điềm xảy ra máu lửa quan sự, sầu bi đáng lo ngại. Đằng xà tại Mão tất có sự náo loạn (gây gổ ồn ào) trong nhà cửa.
• Đằng xà lâm Thìn, Thìn là ổ rồng nên gọi là rắn nằm khoanh ổ rồng, đó là lúc tiểu nhân trá hình, quân tử hãy đề phòng lòng dạ con người. Nếu như nghi hoặc, hay vừa thấy sự hung thì nên tránh xa vì tiếp xúc có nạn. Cũng ứng với việc đàn bà sinh đẻ hay điềm có công việc. Nếu chiếm hỏi chuyện khoa giáp thì thi cử đỗ cao.
• Đằng xà lâm Tị, Tị là cung vị của sao Đằng xà nên gọi là rắn vào hang, không có sự hại, nên tiến theo nguyện vọng của mình
• Đằng xà lâm Ngọ, Ngọ là giữa trời nên gọi là rắn lướt trên không, cầu tài cầu quan đều thuận lợi như nguyện vọng. Đằng xà lâm Tị hay lâm Ngọ cũng ứng có chuyện lo sợ hão huyền.
• Đằng xà lâm Mùi, mùi là mộc khố nên gọi là rắn tới kho cây hay rắn vào rừng, tất có sự u tối, điềm bị khẩu thiệt, quan tụng. Nên đề phòng đường bộ, cẩn thận trong từng bước đi (ăn nói, hành động đều cần cẩn thận).
• Đằng xà lâm Thân, Đằng xà thuộc hỏa khắc Thân kim gọi là ngoại chiến là điềm hung, mà Đằng xà thuộc Tị với Thân bị tam hình nên thêm sự hại. Tị với Thân có tam hình lại lục hợp, vì vậy gọi là hình hợp khắc chiến, ấy là hợp nhau để hại nhau. Thân kim thuộc vũ khí nên gọi là quẻ con rắn ngậm gươm, làm việc gì cũng không khỏi tai nạn, thất bại.
• Đằng xà lâm Dậu, cũng ứng điềm hung nhưng Đằng xà thuộc Tị, Tị Dậu Sửu hợp nhau nên gọi là Đức hợp, và ngày Tị thì Chi đức tại Dậu. Nhờ có đức hợp nên trong họa có lẫn điều phúc. Dậu kim là cái răng nên gọi là rắn mọc răng, điềm bị khẩu thiệt, gặp chuyện không vừa ý, đàn bà thì thường bị bệnh hoạn tai nạn, tâm ý giận dữ, còn đàn ông thì bị mắc bệnh phong hàn. Đằng xà tại Dậu là có kẻ ghen gét mình.
• Đằng xà lâm Tuất gọi là rắn bò vào mộ, vì Tuất là mộ của loài hỏa. Lúc rắn bò vào hang ngủ hay rắn sợ người đi trốn, là điềm tai họa tiêu tan, thoát khỏi nguy hiểm.
• Đằng xà lâm Hợi gọi là rắn nhắm mắt, vì hỏa tuyệt tại Hợi, rắn tuyệt cái ý hại người. Vả lại Hợi thủy khắc Tị hỏa nên Đằng xà không thể hoành hành. Nếu Đằng xà thừa Hợi thiên bàn thì ứng điềm hao tài hay tôi tớ gái đi trốn, bởi Hợi thuộc âm thủy nên nói là gái, và Hợi thừa sao Huyền vũ chuyên ứng sự thất thoát.
Nên nhớ là sao Đằng xà không hề lâm Tuất Hợi địa bàn, nhưng trong bài vẫn luận đủ để tùy tiện đoán khi thấy Đằng xà thừa Tuất Hợi thiên bàn hay gặp tuổi Tuất Hợi, năm tháng ngày giờ Tuất Hợi.
7 CHU TƯỚC
MIÊU TẢ SAO CHÂU TƯỚC
• Châu tước thuộc loại lông cánh, tin tức, văn chương
• người đàn bà kinh cuồng, khổ sở
• hạng tiểu nhân
• Quỷ thần: táo thần
• Bệnh: đau tim, đau bụng, cửu khiếu phía trên, ói mửa (ngày Tý, Ngọ có thể mạnh)
• Thực vật: hạt, trái, ngũ cốc
• Sinh vật: loài có cánh bay
• Sắc đỏ có lẫn đen, số 9
Trên thiên đình sao Châu tước làm chức Võ lâm tướng quân, trong lôi bộ là vị thần làm ra mưa gió. Châu tước ở cung thứ 2 trước sao Quý nhân, bản vị tại Bính Ngọ thuộc dương hỏa, phương chính Nam, tức tại cung ly chỗ tột bậc của khí dương và cũng là nơi sinh khởi khí âm, vì vậy gọi là vị thần chẳng đủ, tùy thuộc dương mà chẳng trọn dương, vì giờ Ngọ cũng là lúc mặt trời lên cao cực điềm và chuẩn bị hạ xuống dần. Cũng là chỗ lửa bay vàng chảy. Châu tước được vượng tướng khí trong mùa Hạ, là các tháng 4, 5, 6 thích hợp với các sao Bạch hổ, Thái âm, rất kỵ các sao Thiên hậu, Thiên không.

CHÂU TƯỚC ỨNG VIỆC

Châu tước chuyên ứng các loại văn thư, biện thuyết, là một hung tướng. Khi đắc địa sao này chủ các việc vui mừng về văn chương, ấn tín, sắc lệnh, đến công phủ nhậm chức, các công việc nhà nước. Khi sao này thất địa thì ứng vào các điều hung như khẩu thiệt, bệnh hoạn, kiện tụng, lửa cháy, lạc mất văn thư, tổn thất tiền tài vật dụng hay lục súc, người thì bị bệnh tật hình thương, bị nóng giận thiêu đốt.
• Châu tước vốn ứng điềm hung, nếu vượng tướng khí mà bị tam hình, tam sát thì tai họa thật là nặng sâu, nếu bị hưu tù tử khí thì họa nhẹ hơn.
• Chiếm hỏi việc công mà thấy sao Chu tước nghịch hành và thừa thần của nó khắc can, thì làm cách nào cũng bị cấp trên khiển trách, còn nếu sao Chu tước thuận hành và Chu tước thừa thần của nó mà sinh Can thì công việc cơ quan xuôn xẻ thuận lợi.
• Khi xem về vấn đề thi cử, văn sách, đơn từ, xin việc làm thì phải tìm sao Chu tước mà coi, cho dù sao Chu tước không nhập tam truyền.
- Chu tước thừa thần mà chính là Thái tuế (tên năm) hay Nguyệt kiến (tên tháng) hay Nguyệt tướng, tương sinh hay tác tam hợp và ngộ Đức thần, Lộc, Mã, lại được địa bàn sinh là quẻ tốt được trúng cử và được trọng dụng.
- Châu tước bị địa bàn khắc hình khắc lên, hoặc gặp Tuần không, hoặc lâm tuyệt tử địa, hoặc cùng Can tương khắc là quẻ xấu, tất không đắc cử, không được trọng dụng. Nhưng nếu khóa thể của tam truyền tốt thì chưa hẳn là quẻ xấu, cần phải xem xét kỹ lưỡng.
• Quẻ thấy thiên bàn Sửu thừa sao Châu tước, lại thấy lâm vào Mão/Dậu địa bàn và có sao Thiên hỷ thì ứng các điều tốt về công việc cơ quan, công sở, giấy tờ, thỉnh triệu. Chẳng vậy thì ứng điềm nhà lãnh đạo cao cấp sắp tới thăm. Nếu không nữa thì là điềm mưa gió liên miên tới vài ba tuần (vì Sửu là thần Vũ sư chuyên làm mưa, Sửu có ký can Quý thủy mà thừa sao Chu tước là thần làm gió, lại lâm Mão/Dậu là động thiên giới, động sông hồ, Mão/Dậu thuộc cửa nẻo, đường giao thông, Thiên giới, Sông đầm...)
• Châu tước thuộc Hỏa, nếu gặp hỏa thần như Tị Ngọ, hay thừa cáo thần sát như Hỏa sát, Hỏa quang, Hỏa chúc, Thiên hỏa lại chiếm nhằm mùa Hạ tất khí hỏa thịnh vượng, là điềm báo cháy nhà, phỏng lửa.
- mùa Xuân chiếm nhằm ngày Kỷ Mão, gặp phục ngậm quái thì ở tam truyền cho sao Chu tước thừa Ngọ, sao Hỏa chúc lâm Ngọ địa bàn, tam truyền là Mão Tý Ngọ tương hình, tương phá, tương xung. Quẻ này tất ứng điềm hỏa hoạn nguy tai, song nhờ nó là quẻ phục ngậm chủ sự im ẩn, và Ngọ hỏa là hào chủ động, tuy mùa xuân được tướng khí nhưng lại sinh Can Kỷ thổ tất thân mình bị thiệt hại (thoát khí)
• Chữ thiên bàn thừa khí của sao Châu tước được vượng tướng khí quan nha, khẩu thiệt. Thiên bàn thừa khí Châu tước được tướng khí ứng điềm tiền bạc hôn nhân, bị hưu khí thì ứng điềm bị bệnh nơi tim/bụng, hoặc khẩu khiếu không thông (viêm họng hay nghẹt mũi), bị tử khí là điềm chết chôn, bị tù khí là điềm giam hãm tù tội, khẩu thiệt.
• Châu tước khai khẩu là ứng với việc cãi cọ huyên náo, tranh đấu nhau bằng lời lẽ hung hăng. Còn Châu tước hàm vật là ứng với điềm lành về hôn nhân, may mắn được tiền bạc.


MAY RỦI CỦA SAO CHU TƯỚC

THỜI GIAN CHÂU TƯỚC KHAI KHẨU CHÂU TƯỚC HÀM VẬT
Tháng Giêng thừa Tị thiên bàn thừa Dậu thiên bàn
Tháng 2 thừa Thìn thiên bàn thừa Tị thiên bàn
Tháng 3 thừa Ngọ thiên bàn thừa Sửu thiên bàn
Tháng 4 thừa Mùi thiên bàn thừa Tý thiên bàn
Tháng 5 thừa Mão thiên bàn thừa Thân thiên bàn
Tháng 6 thừa Dần thiên bàn thừa Thìn thiên bàn
Tháng 7 thừa Thân thiên bàn thừa Mão thiên bàn
Tháng 8 thừa Dậu thiên bàn thừa Hợi thiên bàn
Tháng 9 thừa Sửu thiên bàn thừa Mùi thiên bàn
Tháng 10 thừa Tý thiên bàn thừa Ngọ thiên bàn
Tháng 11 thừa Tuất thiên bàn thừa Dần thiên bàn
Tháng 12 thừa Hợi thiên bàn thừa Tuất thiên bàn


CHÂU TƯỚC LÂM ĐỊA BÀN


• Chu tước lâm Tý địa bàn: Tý thủy khắc Châu tước hỏa nên gọi là chim tước bị thương, là điềm bị tai nạn. Lại cũng là điềm ấn tín của quan đưa tới, vì đối với Châu tước hỏa thì Tý thủy tác Quan quỷ.

• Chu tước lâm Sửu: tại Sửu có ký can Quý, mà Quý thủy tất khắc châu tước vì vậy gọi là quẻ chim tước nhắm mắt, ám chỉ sai lầm, điều bất lợi. Chẳng nên hành động gì, mà chỉ nên thủ cựu. Châu tước bản gia tại Ngọ (phương Đông dương hỏa) mà Ngọ với Sửu tác lục hại nên ứng với điềm bị thiệt hại, lại là điềm có tranh chấp đất đai vường tược, kiện thưa nhau về nhà cửa đất đai.
• Chu tước lâm Dần: Dần thuộc mộc nên nói chim tước làm tổ trên cây, điềm mừng về tin tức, giấy tờ từ nơi xa đưa tới nhưng rất chậm, lại cũng là điềm văn thư bị im ẩn bởi vì chim làm tổ tức chưa muốn bay xa.
• Chu tước lâm Mão: Mão cũng thuộc mộc, luận như lâm Dần (xem phần Chu tước ứng việc bên trên).
• Chu tước lâm Thìn: Thìn tức Thiên la (lưới trời) nên gọi là chim tước xa lưới, điềm có ngục tụng gây cãi, văn tự bị thất lạc hay làm sai xót. Lại cũng là điềm có tin tức.
• Chu tước lâm Tị: Tị là nơi lửa đang nung phá, chim tước (hỏa) bay càng cao, ứng điềm tin tức ở xa đang bay đến, tư từ sắp đến nơi, xem quẻ ban ngày càng ứng chắc.
• Chu tước lâm Ngọ: Ngọ là chính ngôi của sao Chu tước, là cung chính nên gọi là Chính ty, là nơi quan thụ (làm việc). Vì vậy Chu tước lâm Ngọ gọi là chim ngậm lệnh thẻ, ám chỉ việc phân xử tội nhân, có thể bị tù ngục, cũng là điềm sắp xảy ra việc quái lạ.
• Chu tước lâm Mùi: Mùi là mộ của loại mộc, vì mộc sinh chu tước nên chu tước gặp mộ của mộc nên gọi là Chu tước khóc mộ, ứng với việc than khóc bi ai. Nhưng Mùi lại là cung vị của sao Thái thường chủ về ngũ cốc và đồ ăn, nay Châu tước lâm Mùi cũng là ứng việc ăn uống, nếu cầu tài thì rất hợp.
• Chu tước lâm Thân: Châu tước hỏa khắc Thân kim, nên gọi là chu tước mài mỏ, ứng điềm có việc kinh sợ kỳ quái đưa đến. Thân là cung vị của sao Bạch hổ, chủ về việc đường xá đạo lộ, đi đường, truyền tin, còn Chu tước chủ việc văn thư mà lâm vào Thân địa bàn tất ứng việc tin sắp đưa tới nơi, lại cũng là điềm truyền phao lời giả dối, nhận tin thì phải cẩn thận kẻo lầm.
• Tước hỏa khắc Dậu kim, mà giờ Dậu thì loại chim tước (quạ) kêu cầu sợ hãi, nếu xem quẻ ban đêm thì ứng điềm sầu bi, khẩu thiệt, tật bệnh, quan họa (khi chim quạ kêu đêm trước nhà ai là điềm gở cho chủ nhân nhà đó). Điềm quan nhân bị giáng chức, và sự giao truyền thông tin giả dối.
• Chu tước lâm Tuất: Tuất là mộ của hỏa, Chu tước tới đây gọi là chim tước đến mộ hay chim tước không lông, điềm bị nguyền rủa, ngục tụng, làm sai xót. Cũng là điềm có tin tức.
• Chu tước lâm Hợi: Chu tước thuộc hỏa, hỏa tuyệt tại Hợi nên cùng đường mạt lộ, do vậy phải thủ tĩnh, giữ yên thân phận, chớ nên vọng động khởi tiến, phải nằm im, tìm mưu kế chờ thời. Hợi thuộc thủy nên gọi là Chu tước ướt lông, điềm hao tán tiền bạc.
Nên biết là Chu tước không bao giờ lâm Dậu, Tuất, Hợi, Tý địa bàn, nhưng trong bài vẫn luận đủ để tiện đoán khi thời sở gặp Dậu Tuất Hợi Tý thiên bàn, hoặc thời sở hay tuổi vào năm tháng Dậu Tuất Hợi Tý.
8 THÁI THƯỜNG
MIÊU TẢ SAO THÁI THƯỜNG
• Nhân vật: hạng người quý phái, quan nhân, người đàn bà nghèo
• Quỷ thần: thần tư mệnh, quỷ mới hóa
• Bệnh tật: đau tay chân, đau bụng chẳng yên
• Đồ ăn: vừng, các vật ăn được
• Động vật: dê nhạn
• Đồ vật: kim thạch, tai mắt lông móng
• Màu vàng, số 8, bản vị cung Kỷ Mùi, phương Tây Nam
Trên thiên đình sao Thái thường là quan Thái thường khanh, cũng gọi là Thiên phủ, trong lôi bộ là vì thần làm gió lành để nuôi dưỡng vạn vật, bản vị tại Kỷ Mùi cung thứ 4 sau quý nhân, thuộc âm thổ phương Tây Nam. Vượng khí vào 18 ngày cuối các mùa vào tháng 3, 6, 9, 12. Bản chất là đất khô rất tốt. Thái thường là một cát tướng, ứng điềm tốt của bốn mùa tám tiết làm ra các sự vui mừng hỉ lạc, lễ nhạc. Khi động thi tuân theo pháp luật mà giữ chức ty sát, quyền hạn chính là là xem xét về vật thực, ngũ cốc, vải vóc. Đắc địa thì ứng vào các loại vật liệu, quần áo, vải lụa, tiền tài, của quý, ruộng vườn. Thất địa thì ứng vào điềm bị thoái lui, tiêu tán, gian truân, bóc lột, bán thuê, làm mai mối. Thái thường thích hợp với các sao Quý nhân, Thiên hợp, Thiên hậu, không ưa các sao Đằng xà, Thiên không.

THÁI THƯỜNG ỨNG VẬT

• Ứng với các việc có liên hệ tới văn chương, ấn thụ, công cộng, phục sức, tin tức giao quan, rược tiệc, lễ nhạc, vải lụa, công cộng, ngũ cốc. Khi sao này thất địa ứng với các việc mất trộm y phục, uổng công lo giấy tờ, các việc trái lễ, so le, khóc lóc, nhọc nhằn mà không thành công.
• Chiêm hỏi về quan chức rất cần có sao Thái thường nhập quái (tam truyền). Thái thường lâm sơ truyền hay mạt truyền mà có Thiên mã hay chi mã đồng lâm thì gọi là quẻ được ấn thụ, cầu quan tất được toại ý. Tam truyền đã có Thái thường, lại có cả Tuất thiên bàn là quẻ được cả 2 ấn thụ vì Tuất là cái ấn, Thái thường là cái dây đeo huy chương.
- Sơ truyền thừa Thái thường mà Thái thường đó lại lâm Can chi hay lâm vào Mão Dậu (môn hộ) là điềm động tới ấn thụ rất tốt, rất vui mừng.
- Nếu Thái thường thừa thần lại được vượng tướng khí nữa thì càng tốt hơn: quan nhân được tăng lương chức, thường dân được mai mối hôn nhân.
- Nếu Thái thường thừa thần bị hưu tù tử khí, lại ngộ hình khắc tất là điềm tiền bạc chẳng yên, vật liệu chẳng đủ, bị hư hại.
- Mùa Xuân Thái thường thừa Thìn thiên bàn, mùa Hạ thừa Dậu, mùa Thu thừa Mão, mùa Đông thừa Tị thì gọi là quẻ Thái thường bị bác (lột xé) ứng với điềm hung, trăm sự đều bị tiêu tan nung đốt.
• Thái thường thừa thần:
- vượng khí ứng điềm gặp quý nhân, tiền tài, vật dụng, ăn uống, rượu trà, tiệc lễ, hôn nhân, áo mũ
- tướng khí ứng điềm cúng lễ, hôn nhân, việc vui mừng
- hưu khí ứng y phục, tiền bạc của bệnh nhân
- tử khí ứng bị quan nha mời tới, hay được các vật ban thưởng cho người chết
• Xem sao Thái thường mà thấy thừa thần của nó không khắc với Can là điềm lành, có sự hân hoan, khách khứa vui vầy. Còn nếu thừa thần khắc can lại có Câu trận tại Can chi thì sẽ vì chuyện tiệc tùng ăn uống rượu thịt mà khởi lên thưa kiện, hao phá tiền bạc.

THÁI THƯỜNG LÂM ĐỊA BÀN• Lâm Tý: Thái thường là lễ tiệc, Tý thủy là rượu, nhưng bởi Thái thường khắc Tý nên ứng điềm rượu thịt ăn uống mà bị xử phạt, phòng bị phạm tội phải tra khảo kìm kẹp.

• Lâm Sửu: Sửu là bản vị của sao Quý nhân, cùng là quan nhân như Thái thường, Thái thường tới đây gọi là ngồi chiếu, được tiền tài vui vẻ, được tước vị, điềm thăng quan tiến lộc. Sửu là minh đường, gặp 2 cát tướng tỷ hòa nên có tượng lành về tăng tước vị.
• lâm Dần: Dần khắc Thái thường, nên bị tiểu nhân nhòm ngó, dèm pha
• lâm Mão: Mão chủ thay đổi, rung động, nay gặp Thái thường ứng áo mũ, phòng chuyện mất áo mũ, tiền tài, vật dụng.
• lâm Thìn: vì Tị là nơi đúc ấn, mà Thìn lại gần sát bên mà Thái thường lại là thổ nên tỉ hòa. Điềm được đeo ấn, tái tạo hoặc được phong thưởng lại các chức tước đã mất, lên lương bổng. Cũng gọi là quẻ kẹp cổ vì Thìn là ác thần.
• lâm Tị: Thái thường là cái ấn, Tị là lò đúc, điềm tăng quan tiến chức, tiền lương.
• lâm Ngọ: Ngọ là ngựa, Thái thường thuộc ngôi Thái thường khanh, cho nên gọi là quẻ thái thường đổi xe, điềm nhà nước triệu thỉnh, vui mừng tiền tài đầy đủ.
• lâm Mùi: Mùi là bản vị của Thái thường, chủ sự ăn uống, nay gặp nhau ứng việc nâng chén, hay quẻ ngồi chiếu, được mời thỉnh ăn uống.
• lâm Thân: Thân là cái ly, quẻ nâng ly ứng việc mừng vui, lên chức
• lâm Dậu: khí Thu phân tại Dậu, âm dương phân đôi, có họa có phúc, điềm phụ nữ được vui mừng trước, nhưng phải phòng sau có cạnh tranh, điềm có khoán thư, các ký kết hợp đồng trước thuận sau đổi ý.
• lâm Tuất: Tuất là chốn lao ngục nên gọi là Thái thường lâm ngục, điềm trên dưới không thuận, trên dưới nghịch mệnh, thưa kiện lẫn nhau. Tuất cũng là quẻ ấn thụ, nên cũng có quyền tước.
• lâm Hợi: Hợi ứng về lễ vật hay giấy tờ của cấp trên đưa tới để chiêu tập, hạng người trên ắt tốt, nhưng phòng kẻ dưới ganh gét. Hạng sĩ nhân vui mừng vì được phong tặng, triệu tập.
Lưu ý: Thái thường không bao giờ lâm vào Thìn Mão địa bàn nhưng vẫn luận để áp dụng vào trường hợp thời sở Thìn Mão khác (như xem vào năm tháng ngày giờ Thìn Mão)
9 BẠCH HỔ
MIÊU TẢ SAO BẠCH HỔ
• Nhân vật: người bị bệnh hay người có tang
• Ma quỷ: kẻ tử thương hay bị bệnh thành quỷ
• Bệnh tật: đau ủng thũng, đau mắt, có máu, kinh sợ
• Vật thực: lúa, vừng
• Sinh vật: vượn, khỉ, cọp
• Đồ vật: đao, kiếm, các đồ kim loại
• Màu trắng, số 7, bản vị Canh Thân dương kim, phương Tây Nam
Trên thiên đình sao Bạch Hổ là chức Đình Úy Khanh, trong lôi bộ là vị thần làm sấm sét, làm gió to. Bản vị Canh Thân dương kim, phương Tây Nam, đứng sau sao Quý nhân cung thứ 5, được vượng khí trọn mùa Thu. Bạch Hổ là một đại hung tướng chuyên ứng việc tang thương, điềm hung hại, phương Chính Tây, là Bạch Đế Kim Tinh, tuy hình mạo yếu ớt như phụ nữ, nhưng tính thuộc cương kim nên chuyên về sát phạt chém giết, thật là một đại hung tướng chuyên đem đến tang chế tổn hại cốt nhục, ưa đi đường tối, thích làm chuyện riêng tư, tà dại, dâm loạn. Hay ở nhà tối làm chuyện bất lương, lại cũng ứng điềm thai nghén.

BẠCH HỔ ỨNG VIỆC

Bạch hổ chuyên ứng việc đạo lộ dọc đường, tin tức, binh lính, can qua, việc đông người, uy quyền tiền tài, vàng bạc vật quý, chó ngựa. Ngoài ra còn ứng vào việc tang chế, chôn cất, khóc kể, tật bệnh, chuyện quái lạ, hung ác, giết hại, khẩu thiệt ngục tù, cầm cố cạnh tranh, ẩu đả huyên náo, ám muội lửa máu, oán cừu kinh sợ. Nếu gặp các ác sát thì họa tới cấp kỳ, đối với người quân tử, Bạch hổ ứng việc mất chức, đổi quan kinh sợ, có khi xảy ra lưu huyết, đối với tiểu nhân thì bị thương tổn, thân thể bị sa xút, thời vận suy vi.
• Bạch hổ thừa thần được vượng tướng khí lại cùng với Bạch hổ tương sinh, hoặc cùng địa bàn tương sinh tác lục hợp, lại thêm thấy Bạch hổ thuận hành thì ứng điềm được tài vật, hoặc nhân lúc náo loạn mà được may mắn tiền bạc.
• Khi thi hành các công việc to lớn thì cần có Bạch hổ nhập tam truyền, nhất là sơ truyền thì sự việc mới mau thành tựu được, vì Bạch hổ là vị tướng có oai quyền lớn, có thể điều khiển thành đại sự. Chiếm hỏi quan chức tước lộc cũng cần bạch hổ nhập tam truyền, nếu ngộ hình sát càng tốt, vì có hình sát mới mau phát lên được.
• Xem thời tiết: Bạch hổ là thần gió
• Xem bệnh tật rất kỵ Bạch hổ thừa thần khắc can, ngộ hình sát càng nguy vì bệnh sẽ phát mau lẹ. Hoặc Thìn Tuất thừa bạch hổ khắc Can, hay Can khắc hành niên thì còn xấu hơn thế nữa. Vì Thìn Tuất là các đại hung thần, có bạch hổ âm thần khắc Can chi bản mệnh hành niên rất xấu, nếu có thừa thêm Tử khí, Tử thần thì khó cứu chữa. Nếu có bạch hổ thừa thần ngộ đức thần cùng với can tương sinh thì không đến nỗi chết, hoặc Bạch hổ ngộ Tuần không cũng sẽ khỏi bệnh.
• Xem kiện tụng rất kỵ có Bạch hổ thừa thần, hay Đằng xà thừa thần nhập tam truyền lại khắc Can, vì hai hung tướng này chuyên gây chuyện máu lửa, e sẽ bị tra tấn tù ngục.
• Xem về đất cát mồ mả cứ thấy sao Bạch hổ ở phương nào thì phương ấy có đất đá, hoặc có miếu thờ phụng thần tướng.
• Xem người đi đường thấy Bạch hổ lâm sơ truyền là người đi sắp về tới nơi, lâm trung truyền thì về tới giữa đường, lâm mạt truyền thì họ đã thất ước, sai hẹn mà không về/đến.
• Bạch hổ lâm Chi ngộ Tang môn, Điếu khách là điềm trong nhà có tang hoặc ngoại tang, chiếm gia trạch mà thấy bạch hổ nhập tam truyền thì tất trong nhà có người mặc áo tang.


THỜI GIAN BẠCH HỔ NGƯỠNG THỊ

tháng Giêng có Bạch hổ thừa Thân thiên bàn
tháng 2 Bạch hổ thừa Dần
tháng 3 Bạch hổ thừa Hợi
tháng 4 Bạch hổ thừa Thân thiên bàn
tháng 5 Bạch hổ thừa Dần
tháng 6 Bạch hổ thừa Hợi
tháng 7 Bạch hổ thừa Thân thiên bàn
tháng 8 Bạch hổ thừa Dần
tháng 9 Bạch hổ thừa Hợi
tháng 10 Bạch hổ thừa Thân thiên bàn
tháng 11 Bạch hổ thừa Dần
tháng 12 Bạch hổ thừa Hợi

• Bạch hổ ngưỡng thị: ứng điềm tai hại, tội lỗi sâu lớn, cũng là quẻ cọp nhai người

• Bạch hổ thừa thần:
- vượng khí: điềm khóc lóc bi ai, việc quan nhiễu nhương
- tướng khí: điềm có oán cừu tranh nhau với người làm việc ở phương xa
- hưu khí: là điềm tật bệnh
- tù khí: là điềm máu lửa, ngục tù, kiện thưa, chìm đắm
- tử khí: điềm chết chôn, chôn cấtBẠCH HỔ LÂM ĐỊA BÀN


• Bạch hổ lâm Tý: Bạch hổ thuộc kim, lâm Tý tất bị chìm khắc, ứng điềm văn thư không tới, sự trống vọng vô ích.

• Bạch hổ lâm Sửu: Sửu là loại trâu, là nơi ruộng, Bạch hổ tới đó tất tổn hại trâu dê, điềm hao tổn liên tiếp.
• Bạch hổ lâm Dần: Dần là cái cột nhà, Bạch hổ thuộc kim như dao chém cột, nên gọi là cột gãy nhà xiêu, điềm bị siêu vẹo đứt gãy. Cũng gọi là quẻ mặc áo giáp, uy quyền sinh sát, cũng gọi là quẻ hổ lên núi, thêm uy quyền.
• Bạch hổ lâm Mão: Mão là cái cửa nên nói Hổ tới cửa, tất sẽ làm hại người trong nhà: điềm ly cách tang thương.
• Bạch hổ lâm Thìn: Thìn là hung thần, Hổ là hung tướng, gặp nhau là điềm họa hại to như bị tra khảo, giết chết: đây là quẻ hổ ăn thịt người rất hung hiểm.
• Bạch hổ lâm Tị: Tị hỏa khắc Bạch hổ kim, con hổ bị đốt nên không thể hại người nên phải thua chạy, đây là quẻ phản họa thành phúc.
• Bạch hổ lâm Ngọ: Bạch hổ lâm Ngọ hỏa cũng giống như lâm Tị, lại cũng gọi là con hổ bị thương ở đuôi là chỗ nó sợ nhất. Bạch hổ thừa Thìn Tuất thiên bàn mà lâm Ngọ địa bàn là điềm tang chế, hoặc đang lo việc tang.
• Bạch hổ lâm Mùi: Mùi thổ thuộc ruộng nương, là con dê, nên gọi là "hổ dạo ngoài ruộng" tất có sự làm hại trâu dê: điềm người bị thương tổn. Mùi cũng là núi nên gọi là quẻ "hổ lên núi" là điềm được quyền thế. Mùi là cái giếng nên cũng gọi là "hổ nằm giếng": sự việc cần nằm yên. Hổ lên núi là điềm việc chậm hóa mau, điềm sinh tài lộc.
• Bạch hổ lâm Thân: Thân là bản vị của Bạch hổ, đều ứng việc đạo lộ thư từ, tin tức. Bởi vậy gọi là quẻ "con hổ ngậm sớ", có thể đứng một nơi mà đợi sự vui mừng may mắn đưa tới, cũng là điềm thư tín lưu thông dọc đường, cũng là quẻ tranh tụng.
• Bạch hổ lâm Dậu: Dậu là cái cửa hay đường đi, cho nên gọi là quẻ "hổ chặn đường", ứng điềm tranh kiện, giả trá, tật bệnh. Người xa cách tang thương.
• Bạch hổ lâm Tuất: Tuất là lỗ hổng, hang trũng như cái giếng nên gọi là quẻ "hổ sa giếng": điềm họa đổi ra phúc, điềm thoát ra khỏi gông cùm. Tuy nhiên phải trải qua kinh tâm táng đởm, bởi Bạch hổ lâm Tuất là hổ bắt chó.
• Bạch hổ lâm Hợi: Hợi thủy là suối nước nên gọi là Bạch hổ bị chìm: điềm tin tức trì trệ, không thể đi tới nơi tới chốn, sự trông vọng chỉ phí công.
Lưu ý Bạch hổ không khi nào lâm vào Thìn Tị địa bàn, nhưng vẫn kể ra để áp dụng đoán cho trường hợp thừa Thìn Tị thiên bàn, hoặc luận quẻ vào các năm tháng ngày giờ Thìn Tị.
10 THÁI ÂM
MIÊU TẢ SAO THÁI ÂM
• Nhân vật: hàng phụ nữ thượng lưu, vợ lẽ
• Quỷ thần: quỷ lò táo, tuyệt tự quỷ
• Bệnh tật: đau chân, lưng
• Đồ ăn: gạo nếp hạt nhỏ
• Thú vật: gà, trĩ, chim bay
• Vật dụng: các loại bằng sắt, vàng, cây trâm, dao mác, vật trong nước hoặc ngoài đồng bãi
• Sắc trắng, số 6, bản vị Tân Dậu thuộc âm kim, phương chính Tây
trên thiên đình sao Thái âm là chức Ngự sử đại phu, lại là cung tần mỹ nữ của Thiên ất quý nhân, trong lôi bộ là vị thần làm sương tuyết, gió lạnh, nước đá, đứng phía sau Quý nhân tại cung thứ 2. Bản vị Tân Dậu thuộc âm kim, phương chính Tây, vượng tướng khí trọn mùa Thu. sao thái âm thuộc Bạch đế tượng thiên nữ, ở hậu cung ngồi xử bề tôi, chủ tàn sát nghiêm trọng, diện mạo uy nghi. Thái âm là một thiên tướng bán cát, bán hung. Khi đắc địa thì ứng loại người chính trực không tư riêng, bậc nữ tôn quý, hoặc ứng về đền đài nha phủ, luật lệ phép tắc, xét xử phải trái trong thiên hạ. Thất địa ứng với hạng tớ gái, vợ lẽ. Thái âm hợp với các sao Long - Thường - Hậu, kỵ các sao Châu - Xà - Không.

THÁI ÂM ỨNG VIỆC

Thái âm là sao có tính chất che dấu, nên khi thừa thần của nó khắc Can ứng việc sinh ra vụ gian dâm, chung cuộc có sự náo loạn về đàn bà thưa kiện. Nếu Thái âm có ở chung với các thần sát có đồng tính chất với nó như Huyền vũ, Gian thần, Tà thần là một bọn hung họp nhau làm điều ám muội, cần phải xem trong tam truyền, Can chi.


THỜI GIAN GIAN THẦN

mùa Xuân Dần địa bàn
mùa Hạ Hợi
mùa Thu Thân
mùa Đông Tị
THỜI GIAN TÀ THẦN

tháng Giêng Mùi
tháng 2 Ngọ
tháng 3 Tị
tháng 4 Thìn
tháng 5 Mão
tháng 6 Dần
tháng 7 Sửu
tháng 8 Tý
tháng 9 Hợi
tháng 10 Tuất
tháng 11 Dậu
tháng 12 Thân


• Tiền tài, phụ nữ, vàng bạc, hôn nhân, việc vui mừng

• Việc ám muội, điều mưu tính bị trở ngại chưa thành, tin xa chưa tới, bệnh chưa lành
• Đối với quan tước Thái âm ứng việc ra vào dấu diếm mà mang danh có tội. Đối với thường nhân thường là việc chứa chấp gian dối.
• Thái âm và Thái âm thừa thần tương sinh, thừa thần được vượng tướng khí là điềm được tiền tài vui mừng của người phụ nữ, hoặc điềm phụ nữ thai sản.
• Thái âm và thái âm thừa thần tương khắc, thừa thần bị hưu tù tử khí hoặc cùng với địa bàn, Can chi tác tam hình lục hại là điềm phụ nữ trẻ nhỏ bị bệnh hoạn, gây cãi do việc riêng tư, thường xảy ra các việc bất chính nhỏ mọn tồi tệ.
• Xem quan tụng mà thấy Thái âm nhập tam truyền, thừa thần của nó cùng Can tương sinh thì nên thú nhận tội lỗi sẽ có sự khoan hồng tha thứ.
• Chiếm tội lệ, hay nguyên cớ của sự suy vi thấy Thái âm nhập tam truyền, nhưng cùng thừa thần tương khắc, và thừa thần ngộ tam hình là bởi sự cầu nguyện van vái nơi thánh thần mà chưa trả lễ nên khiến cho mình tự suy vi.
• Xem đạo tặc mà thấy Thái âm nhập tam truyền hay lâm Can chi thì khó tìm bắt được, vì Thái âm là sao che dấu, Thái âm cũng tức Dậu (cánh cửa riêng). Đi xa hay trốn tránh tất có ân phúc (thánh thần phù hộ).
• Xem mồ mả thấy Thái âm nhập tam truyền, xem nó ở cung địa bàn nào thì phương hướng ấy có chùa triền đền đài hay di tích nổi tiếng.
• Xem hôn nhân thấy sao Thái âm ngộ Dậu, Hợi, Mùi và lâm Can chi, lại nhập sơ truyền thì người phụ nữ ấy là dạng người bất chính, hoặc cuộc hôn nhân ấy bị ngăn trở do phụ nữ hay do quỷ thần, nếu thừa thần lại gia Can trường sinh nữa là điềm dâm loạn. Quẻ giống như thế mà chiếm vào ngày Bính Ngọ ắt có tiền tài.
• Sao Thái âm thừa Thân thiên bàn hay lâm vào Thân địa bàn thì gọi là Thái âm bạt đao, phải phòng kẻ có âm mưu phá hại, trong tốt có xấu.
• Thái âm thừa thần:
- vượng khí: điềm có cưới gả, thành được việc riêng tư"
- tướng khí: ứng về tài vật che đậy dấu diếm
- hưu khí: ứng việc ám muội do bọn đồng bóng, thày bói thày lang (băm), bọn vô học hành động
- tù và tử khí: ứng vào sự chết chóc, chôn, ám muội.
THÁI ÂM LÂM ĐỊA BÀN


• Thái âm lâm Tý: Tý là cái phòng, Thái âm là vợ lẽ nên Thái âm lâm Tý địa bàn là quẻ rũ màn làm chuyện dâm loạn dấu diếm.

• Thái âm lâm Sửu: Thái âm là hạng dưới, Sửu là cao quan (cung vị của Quý nhân) Thái âm cùng sửu tương sinh nên gọi là trên dưới vâng chịu, cũng là quẻ chịu luồn cúi, hoặc cũng gọi là vào trong, hoặc cũng gọi là điều nguyện của thày tu. Chiếm hôn nhân ắt có hạng cao quý làm chủ sự.
• Thái âm lâm Dần: điềm được ban ơn, thăng tiến, danh dự, vì Thái âm khắc Dần cho nên cũng gọi là quẻ chật chân hay sút khăn, điềm tài vật văn thư đang âm thần điều động.
• Thái âm lâm Mão: Thái âm có tính che dấu, Mão là cánh cửa riêng tư nên gọi là vi hành, tức đi lén làm sai phép. Quẻ quan quý gặp quẻ này thì có lợi, kẻ dân đen tiểu nhân gặp gặp điều không tốt.
• Thái âm lâm Thìn: Thìn là cái ngục, Thái âm là điều tối tăm, gặp nhau ứng điềm cạnh tranh sai lạc, kiện thưa dây dưa, điềm hư thai, đàn bà bị tổn hại. Cũng gọi là quẻ trượt chân, sút khăn, hao tài, động việc văn thư, các điều ấy đang động trong khi xem quẻ, tức là tai họa đến cấp kỳ. Lại gọi là quẻ sửa mũ áo, điềm sở cầu được thành tựu.
• Thái âm lâm Tị: vì Tị khắc Thái âm nên gọi là "nằm gối", điềm đàn bà khẩu thiệt, điềm trộm cướp phải lo sợ.
• Thái âm lâm Ngọ: gọi là xổ tóc bù xù, điềm lo âu sầu muộn.
• Thái âm lâm Mùi: Mùi là tháng 6 sắp qua mùa Thu, sắp đến mùa kim vượng, chủ sự soạn sách, làm văn, viết thư, các việc liên quan tới giấy tờ được thông đạt, chuyện xứng đáng cho hàng văn nhân. Lại cũng là điềm đưa truyền tin giả trá, thất lạc, tiêu phá. Cũng là điềm có hôn nhân. Quân nhân hay hạng trí giả gặp quẻ này thì tốt, thường dân không tốt.
• Thái âm lâm Thân: Thân là ngày kề với Dậu, Dậu là ngôi của Thái âm, nghĩa là Thái âm sắp gặp ngôi vị của mình, sắp nắm quyền hành. Điềm tốt cho quan chức, xấu cho thường dân.
• Thái âm lâm Dậu: đã về đến nhà nên đóng cửa, điềm nô tỳ bị bệnh. Điềm tốt cho quân tử, xấu cho tiểu nhân. Đi và về phòng có sự buồn lo.
• Thái âm lâm Tuất: Tuất là nhà của Thiên không, mà Thiên không là tượng của tiểu nhân, nên phòng kẻ tiểu nhân dèm pha. Lại cũng gọi là quẻ thêu áo, điềm có hôn nhân, hoặc bị kiểm soát, gặp việc kỳ quái âu sầu.
• Thái âm lâm Hợi: Hợi là nhà của Huyền vũ (trộm cướp), còn sao Thái âm có tượng của vàng bạc, ngọc châu. Gặp nhau tất ứng điềm có âm mưu trộm cướp tài vật, lại cũng gọi là quẻ Thái âm lõa thể, ám chỉ vào sự dâm đãng hoặc điềm thai sản, nhưng do đó có thể buồn hay vui.
Lưu ý: Thái âm không bao giờ lâm vào Mão Thìn Tị Ngọ địa bàn, nhưng trong bài vẫn luận để áp dụng vào trường hợp thừa các thiên bàn nói trên hay gặp năm tháng ngày giờ Mão Thìn Tị Ngọ.
11 THIÊN KHÔNG
MIÊU TẢ SAO THIÊN KHÔNG
• Nhân vật: người nghèo, đàn bà xấu xí
• Quỷ thần: thần táo, thần giếng nước, tuyệt tự quỷ (người chết không con để thờ cúng)
• Bệnh tật: nghẹn ở họng, táo bón
• Thú vật: chó sói, chó các loại
• Đồ vật: vật rỗng không (có lỗ) như chuông, mõ, vật bằng kim loại, vật đã hỏng bỏ đi.
• Màu vàng, số 5
• Bản vị Mậu Tuất thuộc dương thổ, phương Tây Bắc
Trên thiên đình sao Thiên không là chức Tư Trực quan, trong lôi bộ là vị thần hóa làm bụi và sương mù, cũng là vị thần khao khát mưa, đứng cung thứ 6 sau sao Quý nhân bản vị Mậu Tuất thuộc dương thổ phương Tây Bắc, được vượng tướng khí vào 18 ngày cuối cùng các tháng 3, 6, 9, 12. Thiên không là một hung tướng chuyên ứng điềm hung, thuộc chất vôi khô ngôi ở trung ương mà rất nhỏ thấp, là tạp khí của trời đất và vị thần dối trá của nhân gian. Thiên không chuyên ứng về hạng tôi tớ, tiểu nhân ti hạ, khi đắc địa thì ứng với hạng quan lại (chức quan phụ thuộc, giàu có nhưng ít mưu mẹo, ít dối trá). Thất địa thì ứng hạng tôi tớ, bị nhục mạ mắng chửi. Thiên không là một vị thần hoặc ẩn hoặc hiện, lúc động thì không có lòng giúp đỡ ai, lúc tĩnh thì lại chứa đầy yêu khí, lòng ma dạ quỷ. Thiên không thích hợp với các sao Huyền Vũ, Thiên Hậu nhưng lại kỵ sợ các sao Long, Hợp, Âm, Tước.

THIÊN KHÔNG ỨNG VIỆC

Thiên không chuyên ứng về các hạng tôi tớ, công lại, tiểu nhân, chợ búa, tỉnh thành, tiền bạc, khế ước, điều lệ, giấy tờ, ước hẹn, hợp đồng. Ngoài ra ứng về khẩu thiệt, hư mất, không thật, xảo trá, thị phi, các vật phế thải. Đây là một vị thần làm cho hóa không, thoát mất, vắng lặng thuộc về loại không vong như tuần không.
• Thiên không lâm mộ như Thìn Tuất Sửu Mùi gọi là thiên không bị vỡ, có thể làm các việc nhỏ nếu sao này thuận hành và thừa thần của nó được vượng tướng và sinh can, hoặc cùng với địa bàn tương sinh là điềm được vui mừng về tiền bạc, tôi tớ đồng tâm, tiểu nhân giúp sức. Nếu thêm thừa thần tác hào thê tài, hoặc thừa Thiên hỷ là do tiểu nhân hay tăng đạo mà được tiền tài, chẳng thế thì cũng là nhân sự trí trá, dối gian mà thành được công chuyện.
• Xem đúc chuông mà thấy sơ truyền là Tị Ngọ được vượng tướng khí, thừa sao Thiên không và cùng địa bàn tương sinh thì sẽ đúc được chuông tốt, tiếng kêo trong trẻo rền vang.
• Chiếm hỏi thưa kiện đã lâu ngày mà thấy sơ truyền hay mạt truyền có sao Thiên không là điềm giải hòa, nhưng nếu chiếm hỏi tiền tài mưu vọng thì không thành.
• Thiên không thừa thần được vượng tướng khí lâm Can thì vận mệnh thông đạt trong mua bán.
• Xem hôn nhân sơ truyền thừa Thiên không lâm Can chi, ắt trong nhà người ấy có người ở góa hay cô độc, nếu không thế cũng cầm cố gia tài tổ tông bán hết.
• Xem đày tớ trai thì coi tại Hà khôi (Tuất thiên bàn) còn xem đày tớ gái thì coi tại Tòng khôi (Dậu thiên bàn), nhưng phải dùng sao Thiên không là chủ yếu. Nếu Dậu/Tuất sinh Can chi thừa cát tướng thì nô tỳ tốt, khắc can chi thừa hung tướng thì đứa ở xấu. Cần thiết là Thiên không thừa thần không bị địa bàn khắc, cùng với can và can thượng hạ tương sinh và tác lục/tam hợp thì là hạng nô tỳ được việc và trung thành. Còn Thiên không thừa thần khắc Can chi, hoặc bị địa bàn khắc, cùng can chi túc tam hình, lục xung, lục phá ắt bọn nô tỳ chẳng trung thành, bỏ trốn. Thiên không thừa Thiên cương (thìn thiên bàn là hạng nô tỳ bất lương.
• Xem hành động, Thiên không ứng việc đường xá, bọn ti tiện làm tổn hại nhau.
• Xem việc thi cử, tấu đối, phó nhậm mà thấy lục xứ có Thiên không đắc địa là được cát triệu. Vì thiên không là thần Tấu thư, chủ về sự trình đơn, dâng sớ, trình bày bằng văn chương hay lời nói.
• Xem về việc phó thác, thấy Thiên không nhập tam truyền thì đề phòng người mình giao việc gian dối.
• Chiếm hỏi về nền đất, mồ mả, thấy Trạch mộ tại Mão Dậu địa bàn thừa các thủy thần (Hợi Tý) và thừa Thiên không thì nền nhà hay mồ mả có đường nước chảy qua, nay bị ngăn ứ lại thành bùn rất không lợi cho việc bảo vệ mồ mả.
• Thiên không hạ lệ: tính theo tuần giáp thấy sao Thiên không thừa các Nhâm thần hay Qúy thần thì gọi là Thiên không hạ lệ. Điềm khóc lóc kể lể, bi thảm buồn thương. Ví dụ trong tuần Giáp tý mà thấy Thiên không thừa Thân, Dậu gọi là Thiên không hạ lệ.


• Thiên không thừa thần:

- vượng khí là điềm có Quý nhân khinh rẻ, dối trá
- tướng khí: có lừa dối về tiền tài vật dụng

THIÊN KHÔNG LÂM ĐỊA BÀN

• Thiên không lâm Tý: Tý là cái phòng dưỡng bệnh, ứng điềm đàn bà họa hoạn, điềm tiểu nhân lật đổ
• Thiên không lâm Sửu: Sửu là bản gia của sao Quý nhân, tượng người quân tử, nay sao Thiên không lâm vào tượng tiểu nhân đứng cạnh người quân tử. Bậc trưởng thượng phải đề phòng kẻ tiểu nhân xúi dục, gian dối, cầu việc nhỏ thì được.
• Thiên không lâm Dần: Thiên không bị Dần khắc nên gọi phạm mâu, bị cướp lấy. Ứng điềm khẩu thiệt trong mọi chuyện chung riêng.
• Thiên không lâm Mão: Mão khắc thiên không, Mão là cửa nhà nên ứng chuyện bị răn dạy, sửa trị.
• Thiên không lâm Thìn: Thìn là hung thần, thiên không là hung tướng, nay gặp nhau ắt ứng điềm hung hại to.
• Thiên không lâm Tị: Thiên không thuộc thổ và Tị là nơi thổ tuyệt, Thiên không tới đây là đứt tuyệt thời vận tốt, ứng điềm bị nhục mạ. Quẻ thấy sơ truyền là Tị thừa Thiên không thì ứng điềm bị kiết lỵ, đi cầu ra máu.
• Thiên không lâm Ngọ: Ngọ là chỗ văn minh sáng xuốt, Thiên không tới đó là biết chữ nghĩa, tu dưỡng mình, Thiên không là thần Tấu thư, điềm được tin tức thư từ.
• Thiên không lâm Mùi: mùi là bản vị của sao Thái Thường, chuyên ứng việc rượu trà ăn uống. Thiên không lâm Mùi ứng việc do có lời dối gạt nhưng khiêm tốn mà được mời ăn uống. Đây là điềm tán tài lộc cũng là điềm tiến tới, khởi làm ăn tất được nhiều tài lộc, cầu sự nhờ vất vả mà được thành tựu. Cũng là điềm chứa tật bệnh.
• Thiên không lâm Thân: Thân thuộc kim, ứng điềm gặp người khua môi múa mép, lời nói sắc như dao, lòng dạ khó lường, thật giả khó phân. Phải cẩn thận để không bị lường gạt.
• Thiên không lâm Dậu: Dậu là cung vị của sao Thái Âm, chủ sự che dấu dối trá. Thiên không lâm vào ứng điềm có sự gian dâm, nói gian cho người, nô tỳ trốn thoát.
• Thiên không lâm Tuất: là bản vị của sao Thiên không, nguyên nhân việc gì cũng do tôi tớ trong nhà. Lại là điềm lành, làm việc nhỏ được thành tựu.
• Thiên không lâm Hợi: Hợi là bản vị của sao Huyền vũ ứng đạo tặc, gặp Thiên không là sao dối trá, cho nên ứng điềm gặp kẻ gian, tính mưu kế lừa đảo, kẻ xảo ngôn, điều khẩu thiệt, những lời nói và giấy tờ đều có sự vu oan dối trá, đổ lỗi.

- hưu khí: bị người lừa dối

- tử khí: có sự lừa dối trong việc chôn cất người chết
12 HUYỀN VŨ
MIÊU TẢ SAO HUYỀN VŨ
• Nhân vật: trộm cướp, kẻ gian tà, tiểu nhân có tiểu tâm
• Quỷ thần: hà bá, thủy thần, quỷ dơ bẩn
• Bệnh tật: sình ruột, đau tim, tức ngực, đau lưng
• Thức ăn: đậu
• Thú vật: lợn, thủy trùng, loài có vảy
• Sự vật: văn chương, vật bị hỏng bên trong, âm hộ phụ nữ
• Màu đen, số 4, bản vị Quý Hợi thuộc âm thủy, phương Tây Bắc
Trên thiên đình sao Huyền vũ làm chức Hậu quân hay tướng quân. Trong lôi bộ là vị thần làm khổ vũ (mưa trái thời, gây lụt lội). Đứng sau sao Quý nhân ngôi thứ 3, bản vị tại Quý Hợi thuộc âm thủy phương Tây Bắc, vượng khí nơi mùa Đông, dựa bên cung càn còn nương bên cung khảm, toàn thủy tột âm, chứa đầy tà khí, làm cho vạn vật tổn hại tới cùng cực. Khi đắc địa thì là quan ngự ứng chuyện hao tổn, phi xuất, khi hãm địa thì làm kẻ gian, trộm cướp, chuyên làm sự bất tường, chứa điều chẳng chính, chấp khí yêu tà. Đây là loại quỷ ở ngôi cùng chót của lục giáp, ở khoảng cuối tận bốn mùa. Huyền vũ hợp với các sao Thanh long, Đằng xà nhưng rất kỵ các sao Thiên không, Câu trận, gặp Thìn Tuất thiên bàn (Khôi Cương) thì trở nên đại hung ác.

HUYỀN VŨ ỨNG VIỆC

• Loại người thông minh, đại mưu trí, có văn chương tài cán võ nghệ, tính hay câu ước tài vật, can yết quý nhân.
• Điều gian trá, thất ước, sai hẹn mười phần, tật bệnh trốn tránh, quỷ mị mờ ám, riêng tư mộng tưởng, thất lạc. Toàn các việc hao thoát gian trá, không thiết thực. Cũng ứng với hạng tiểu nhân, đàn bà con gái.
• Đối với người quân tử, hạng quan nhân: Huyền vũ ứng chuyện mất xe, tôi tớ trốn đi
• Đối với thường nhân: nhà cửa bị phá, hoặc xảy ra dâm đãng lôi thôi.
• Tại sông biển thì ứng gió mây, tại đường xá thì ứng mưa, nước.
• Huyền vũ thừa thần tác thê tài (bị Can khắc) là điềm tiền bạc tụ tán không chừng, hoặc tiền bạc bị thất lạc chậm trễ, thành ít bại nhiều. Huyền vũ thừa thần được vượng tướng khí và cùng Huyền vũ tương sinh thì ứng việc có mua bán trao đổi tài vật
• Xem trộm cướp cần xem 3 chỗ:
- Huyền vũ thừa thần
- Huyền vũ âm thần
- Thọ vũ âm sinh chi thấn (là chữ thiên bàn được Huyền vũ âm thần sinh)
3 chỗ này có thừa cát thần cát tướng là không bắt được kẻ gian. Ngược lại có thừa hung thần hung tướng tương khắc thì mới có thể bắt gian được. Hoặc thấy Can thượng thần hay mệnh thượng thần khắc chế huyền vũ cũng bắt được.
• Chiếm hỏi người đi trốn, vật bị mất mà thấy Huyền vũ thừa Đức thần (nhất là Can đức) thì tìm lại được.
• Trong quẻ thấy Huyền vũ nghịch hành, lâm Can chi mà Huyền vũ thừa thần lại khắc Can thì phải đề phòng trộm cướp đạo tặc, hoặc việc trốn mất, bằng không thì trong nhà có người toan tính chi đó, vì vậy chớ có cùng kẻ tiểu nhân mưu việc mua bán sẽ bị mất tài lợi. Nếu thêm Mão Dậu lâm Can chi càng ứng chắc với việc bị trốn mất chẳng sai. Nhưng nếu Huyền vũ thuận hành, thừa thần vượng tướng khí và cùng Huyền vũ tương sinh thì không thể đoán như trên.
• Gặp Mão tinh khóa mà thấy Huyền vũ lâm Mão Dậu tất ứng điềm nguy hại, nhất là cho hạng quan nhân, sẽ bị lao ngục, hoặc mang tội lệ mà phải đi trốn. Nếu thấy Huyền vũ thừa thần hoặc tam truyền đối với Can chi tác tam hình, lục hợp (or hại?) là tự mình làm mình phạm tội.


THỜI GIAN PHONG BÁ VŨ SƯ HUYỀN VŨ SÁT

tháng giêng Thân thiên bàn Tý Hợi thiên bàn
tháng 2 Mùi Dậu Tý
tháng 3 Ngọ Ngọ Sửu
tháng 4 Tị Mão Dần
tháng 5 Thìn Tý Mão
tháng 6 Mão Dậu Thìn
tháng 7 Dần Ngọ Tị
tháng 8 Sửu Mão Ngọ
tháng 9 Tý Tý Mùi
tháng 10 Hợi Dậu Thân
tháng 11 Tuất Ngọ Dậu
tháng 12 Dậu Mão Tuất

• Huyền vũ thừa sao Phong bá, Vũ sư cũng ứng điềm có đạo tặc

• Huyền vũ gặp Huyền vũ sát gọi là Huyền vụ hoành tiệt (chém đứt ngang) ứng điềm có đạo tặc binh thương đánh giết.
• Chiếm đạo tặc mà thấy sao Huyền vũ lâm vào Thìn Tuất Sửu Mùi là điềm giặc cướp thế lực to tới cướp phá mình.
• Huyền vũ thừa thần:
- vượng tướng khí: hạng quan quý mất tài vật
- tướng khí: điềm mất tài vật quan hệ tới quan nhân
- hưu khí: bệnh nhân mất tài vật
- tù khí: kẻ đạo tặc, liên quan tới tù tội
- tử tù khí: kẻ đạo tặc chết mất

HUYỀN VŨ LÂM ĐỊA BÀN

• Huyền vũ lâm Tý: Tý thủy nên nói đạo tặc qua sông, điềm lui tới không yên, lòng muốn đi bắt trộm, hoặc nhà gặp chuyện kinh sợ.
• Huyền vũ lâm Sửu: Sửu là phòng tiếp khách, Huyền vũ tới đây tất có người tới cầu cạnh, cũng phải đề phòng giả trá, lại là điềm bị mất trộm.
• Huyền vũ lâm Dần: Dần mộc nên gọi là đạo tặc vào rừng, khó kiếm được nó. Cũng là điềm có sự cầu hỏi. Huyền vũ bản vị tại Hợi, Hợi với Dần tương sinh nên mọi việc hòa hợp.
• Huyền vũ lâm Mão: Mão là cái cửa nên gọi là đạo tặc ròm cửa, phải phòng bị trộm cướp, điềm trong nhà bị đạo tặc. Huyền vũ thừa Tý thiên bàn lâm Mão Dậu địa bàn phải đề phòng tổn thất, đề phòng thương tích.
• Huyền vũ lâm Thìn: Thìn khắc huyền vũ, ấy là quẻ đạo tặc lạc đường mà tự nó bị hại. Cũng gọi là đạo tặc lâm ngục, Huyền vũ lâm Thìn là điềm có việc quan. Huyền vũ thừa Thìn thiên bàn là điềm tôi tớ trốn mất.
• Huyền vũ lâm Tị: gọi là tiễn chân, điềm được tiến tới, được tiến cử. Cũng gọi là quẻ đạo tặc ngó lại, tuy thấy điều kinh hãi nhưng không có sự hại.
• Huyền vũ lâm Ngọ: Ngọ là giờ mặt trời chiếu sáng nhất, đạo tặc lúc này sợ bại lộ, bởi thế gọi là đạo tặc cùng đường, chớ nên truy đuổi, kẻo chó cùng dứt dậu mà bị nó hại. Cũng gọi là đạo tặc mất gươm, không xảy ra sự hại, cũng là điềm thuyên chuyển lên chức.
• Huyền vũ lâm Mùi: Mùi là cung vị của Thái thường chủ rượu tiệc ăn uống, quan nhân thì được yết kiến bề trên được thêm chức tước, lại cũng là điềm không giữ luật lệ mà bị hại vì tiệc rượu.
• Huyền vũ lâm Thân: đạo tặc lộ mặt hay đạo tặc gãy chân, nhưng Thân là cây đao nên phải phòng nó hại người, cẩn thận thì không có sự hại.
• Huyền vũ lâm Dậu: gọi là đạo tặc rút đao, không nên đuổi theo nó mà bị hại.
• Huyền vũ lâm Tuất: gọi là đạo tặc lâm ngục, vì đạo tặc thất thế nên mình được việc, lại cũng là quẻ cầm ấn vị. Huyền vũ thừa Tuất thiên bàn là điềm tôi tớ trốn mất.
• Huyền vũ lâm Hợi: Hợi là bản gia của Huyền vũ nên nói đạo tặc về nhà, náu mình ở chốn âm u thì không hoạt động gì, rất khó tìm bắt. Điềm quan nhân bị tổn hại.
Lưu ý: Huyền vũ không bao giờ lâm vào Dần Mão Thìn Tị địa bàn, nhưng đây kể ra để dùng luận đoán lâm vào Thiên bàn trùng tên, hay xem vào năm tháng ngày giờ Dần Mão Thìn Tị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!