-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-21

Tài Bạch Tinh Quân


Có thuyết cho rằng Tài Bạch là một trong 28 vì sao , chức trách của sao đó là “Tư Tài” (quản lý tiền), được cổ nhân sùng bái.

“Tài bạch Tinh Quân” còn gọi là “Tăng Phước Tài Thần” có hình tượng là một vị đại quan, mặt trắng, đầu đội mão Tể Tướng, có năm chòm râu dài. Mình mặc hồng bào, thắt dây lưng Ngọc Đái. Tay thường cầm bảng “Thiên Quan Tứ Phước”. Về lai lịch của Ngài là Tứ Phước thiên quan , thuộc về Tam Quan của Đạo Giáo, là chỗ mà sách Hồng Phạm gọi là Ngũ Phước “Nhất nhật thọ, nhị nhật phú” (ngày một thọ, ngày hai giàu). Còn trong các hình tượng về Tài Thần ở miền Bắc thường vẽ ông Thần Tài có thêm câu “Tăng Phước Tài Thần”.

-Có thuyết cho rằng Tài Bạch chính là Thái Bạch Kim Tinh, chuyên môn coi về tài lộc của nhân gian. Tướng mạo hiền hòa, mặc áo gấm thắt ngọc đái, tay cầm bảng “Chiêu tài tấn bửu”, tay cầm vàng khối. Có cầu tất có ứng, đây là sở vọng của tất cả thiện nam tín nữ. Khi cúng, phải đặt Văn Tài Thần quay mặt vô trong nhà, ý nói là “đưa tiền bạc vào cho người trong nhà”, nếu đặt sai (quay ra) thì tiền bạc sẽ theo ra ngoài hết !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!