-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-20

Ngũ thiên đế

Ngũ Thiên đế hay Ngũ đế là năm vị thần trên Thiên đình trong Đạo giáo và tín ngưỡng Trung Quốc

Thuyết thứ nhất về Ngũ thiên đế:

  • Bắc phương: Bắc Cực Trung thiên Tử vi Đại đế
  • Nam phương: Nam Cực Trường sinh Đại đế
  • Đông phương: Đông Cực Thanh hoa Đại đế Thái Ất Cứu khổ thiên tôn
  • Tây phương: Thái cực Thiên hoàng Đại đế
  • Trung ương: Đại địa chi Mẫu, Thừa thiên Hiệu pháp Hậu thổ Hoàng địa

Thuyết thứ hai về Ngũ thiên đế:

  • Bắc Phương Bạch đế là Chuyên Húc
  • Nam phương Xích đế là Thần Nông
  • Đông phương Thanh đế là Phục Hy
  • Tây phương Hắc đế là Thiếu Hạo
  • Trung ương Hoàng đế là Hoàng Đế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!