-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-20

Nam Bắc Đẩu tinh quân

Nam Tào - Bắc Đẩu tinh quân là các vị thần trông coi các ngôi sao trong hai chòm Nam TàoBắc Đẩu trong thần thoại Trung Quốc

Các ngôi sao này có liên hệ mật thiết với môn Tử vi.

Nam Tào tinh quân


080509-ns-big-dipper2-02


6 vị tương ứng với 6 ngôi sao chòm Nam Đẩu, bao gồm:

Bắc Đẩu tinh quân


080509-ns-big-dipper1-02


7 vị tương ứng với 7 ngôi sao chòm Bắc Đẩu, bao gồm:

  • Bắc đẩu đệ nhất Dương Minh Tham lang tinh quân
  • Bắc đẩu đệ nhị Âm Yinh Cự môn tinh quân
  • Bắc đẩu đệ tam Chân Nhân Lộc tồn tinh quân
  • Bắc đẩu đệ tứ Huyền Minh Văn khúc tinh quân
  • Bắc đẩu đệ ngũ Đan Nguyên Liêm trinh tinh quân
  • Bắc đẩu đệ lục Bắc Cực Vũ khúc tinh quân
  • Bắc đẩu đệ thất Thiên Quan Phá quân tinh quân

Nam Đẩu Tinh Quân và Bắc Đẩu Tinh Quân
Nam Tào và Bắc Đẩu là hai vì sao ở trên trục Nam Bắc của Địa cầu. Khi Địa cầu chuyển động tự quay và quay chung quanh Mặt Trời, hai vì sao nầy vẫn luôn luôn ở trên trục Nam Bắc của Địa cầu.
- Đặc biệt sao Bắc đẩu là một Định tinh, ở tại trung tâm của Càn Khôn Vũ Trụ, nên tất cả các chùm sao khác đều quay quanh sao Bắc Đẩu.
- Sao Nam Tào không phải là một Định tinh, nhưng có chuyển động thế nào để luôn luôn nằm trên hướng Nam của trục Địa cầu. Cho nên các nhà hàng hải dùng sao Nam Tào để định hướng Nam của Địa cầu.

Muốn tìm sao Nam Tào, trước hết phải tìm chòm sao Chữ Thập (La Croix du Sud) gồm bốn ngôi sao khá sáng luôn luôn hiện rõ ở lưng chừng bầu Trời phía Nam. Từ sao Chữ Thập nầy, kéo một đường thẳng tưởng tượng theo nét sổ dài xuống chân trời thì gặp một ngôi sao hơi lu nằm gần sát chơn trời. Đó là sao Nam Tào, nên cũng gọi là sao Nam Cực.

Nam Tào Bắc Đẩu là hai vị Tiên coi Bộ Sanh và Bộ Tử của nhơn loại nơi cõi trần.
- Nam Tào (Nam Cực) Tiên Ông coi Bộ Sanh.
- Bắc Đẩu Tiên Ông coi Bộ Tử.

Dưới đây là một trích đoạn trong tiểu thuyết " Tam Quốc Diễn Nghĩa " của La Quán Trung nói về 2 vị Nam Tào, Bắc Đầu này :


Trích:
Ông Quản Lộ, tự là Công Minh, vốn người ở đất Bình Nguyên đời Tam Quốc, diện mạo xấu xí, thích uống rượu. Từ bé, Quản Lôï thích xem Thiên văn, thường đêm nằm xem trăng sao, thao thức không chợp mắt, cha mẹ ngăn cấm không được.
Vừa lớn lên, Quản Lộ làu thông Kinh Dịch, hiểu được ý nghĩa uyên thâm, biết đoán chiều gió, tinh thông khoa lý số, và giỏi cả việc xem tướng.
Một hôm, Quản Lộ ra cánh đồng dạo chơi, thấy một gã thanh niên đang cày ruộng. Quản Lộ dừng lại bên lề đường, ngắm anh thợ cày một lúc, đoạn gọi lại hỏi:
- Nầy anh kia, dám hỏi quí danh và niên kỷ bao nhiêu?
- Tôi họ Triệu, tên Nhan, 19 tuổi. Còn tiên sinh là ai?
- Ta là Quản Lộ. Ta thấy trên quầng mắt của anh có tử khí, chỉ 3 ngày nữa là anh phải chết. Tiếc thay gương mặt đẹp thế kia mà sống không thọ.
Triệu Nhan nghe Quản Lộ nói thế thì lo sợ, về nhà ngay báo cho cha biết. Người cha lập tức đi tìm Quản Lộ, rồi phủ phục xuống đất kêu khóc:
- Xin tiên sinh rủ lòng thương cứu mạng con tôi.
Quản Lộ đáp: - Đó là số Trời, cầu đảo sao được.
Ông lão vẫn năn nỉ van lơn:
- Già nầy chỉ có một đứa con trai là Triệu Nhan, xin tiên sinh rủ lòng thương mà cứu cho.
Nói xong cả hai cha con đều sụp lạy Quản Lộ.
Quản Lộ thấy hai cha con thảm thiết quá, không nỡ bỏ, đành mách bảo:
- Anh hãy về nhà tìm một vò rượu thật tinh khiết và thật ngon, với một ít món nhắm ngon, không được dùng thịt, ngày mai đem vào núi Nam Sơn, tìm gốc cây cổ thụ, sẽ thấy trên phiến đá có hai ông già đang ngồi đánh cờ.
Một ông mặc áo trắng, ngồi quay mặt hướng Nam, dung mạo nghiêm khắc.
Một ông mặc áo hồng, ngồi quay mặt hướng Bắc, dung mạo hiền hòa.
Bấy giờ, thừa lúc hai vị cao hứng mãi mê đánh cờ, anh cứ bày rượu và món nhắm ra mâm dâng lên. Đợi cho hai ông lão ăn uống và đánh cờ xong thì anh lạy khóc mà van xin tuổi thọ, như thế may ra anh được hai vị sửa đổi tuổi thọ cho anh. Nhớ kỹ một điều là đừng nói ta xúi anh làm việc nầy nhé.
Cha của Triệu Nhan mời Quản Lộ về nhà để thết đãi và chờ xem kết quả.
Hôm sau, Triệu Nhan làm y như lời Quản Lộ dặn, đem rượu ngon, nem nướng, ly chén lên núi Nam Sơn, đi chừng năm dặm thì đến cây đại thọ, gặp hai ông Tiên đang ngồi đánh cờ trên phiến đá. Triệu Nhan đội mâm rượu sẻ sẻ đến gần, hai ông chăm chú đánh cờ. Triệu Nhan quì dâng mâm lên, đặt trên bàn thạch. Hai ông mãi mê đánh cờ, cao hứng, bất giác đưa tay cầm chén rượu nâng lên uống cạn, rồi vừa ăn uống vừa đánh cờ một cách hứng thú ngon lành.
Đợi hai ông đánh xong ván cờ, Triệu Nhan sụp lạy khóc òa lên, cầu xin hai Tiên Ông cho thêm tuổi thọ. Hai ông lão giựt mình nhìn lại thấy Triệu Nhan như thế, đoạn ông áo đỏ bảo ông áo trắng:
- Đây chắc là gã Quản Lộ xúi nó đến đây, nhưng hai ta đã dùng của nó thì cũng nên giúp nó.
Ông áo trắng liền rút cuốn Bộ Tử trong mình ra, tìm một lúc rồi bảo Triệu Nhan:
- Năm nay nhà ngươi 19 tuổi, đáng lý phải chết, giờ đây ta thêm cho một chữ cửu lên trên hai chữ thập cửu thì ngươi sẽ sống tới cửu thập cửu tức là 99 tuổi. Nhưng ngươi về nhà nói với gã Quản Lộ rằng: Từ nay phải chừa đi, chớ tiết lộ Thiên cơ nữa. Nếu không thì Trời sẽ khiển phạt nghe chưa?
Ông áo hồng cũng rút cuốn Bộ Sanh trong mình ra, rồi cũng tìm chỗ tên Triệu Nhan thêm vào một nét bút.
Một cơn gió thơm ngào ngạt thổi qua, hai Ông Tiên biến thành hai con hạc trắng bay lên mất hút.
Triệu Nhan mừng rỡ lạy tạ, rồi thu xếp ly chén trở về nhà. Khi gặp lại Quản Lộ và cha, Triệu Nhan thuật lại hết các việc, không quên thuật lại lời nhắn nhủ của hai ông Tiên cho Quản Lộ rõ. Triệu Nhan lại hỏi Quản Lộ hai ông Tiên ấy là ai?
Quản Lộ đáp:
- Ông Tiên áo hồng chính là ngôi Nam Đẩu, gọi là Nam Tào; còn ông Tiên áo trắng chính là ngôi Bắc Đẩu.
Triệu Nhan lại hỏi:
- Tôi nghe nói Bắc Đẩu có 7 vị, sao chỉ thấy có 1 ông?
Quản Lộ giải thích:
- Phân ra thì thành 7, kết hợp lại thì thành 1.
Bắc Đẩu cầm Bộ Tử.
Nam Tào cầm Bộ Sanh.
Nay đã sửa tuổi thọ của anh rồi thì anh còn lo chi nữa.
Từ đó, Quản Lộ lo sợ tội tiết lộ Thiên cơ nên không dám khinh suất nói hở việc huyền bí cho ai biết nữa.

Tích Khác

NAM CỰC TIÊN ÔNG

http://m955.com/joss/pic/index02/08.jpg

Nam Đẩu Tinh Quân còn gọi là Nam Cực Lão Nhân, Nam Cực Đại Đế hoặc Nam Cực Tiên Ông.

Xét về gốc gác của vấn đề, ta thấy Nam Đẩu ở phương Nam, do sáu ngôi sao hợp thành, có hình dạng như cái “đấu” (đồ dùng để đong ngày xưa), cho nên gọi là Nam Đẩu (cái đấu phương nam).

*Sách “Sử Ký đại quan thư chú” chép:- “Nam đẩu có sáu sao, ở hướng Nam”.

* “Tinh kinh” (kinh về sao) chép:- “ Nam đẩu có sáu sao, chủ về nhận lệnh của vua, lại chủ về tước lộc Tể Tướng”.

*Sách “Hồn thiên phú” của Dương Quýnh chép:- “Nam đẩu chủ về tước lộc, còn Đông bích thì chủ về văn chương”.

*Sao Nam Cực còn gọi là “Thọ Tinh” (sao chủ về tuổi thọ), “Lão nhân tinh”, “Nam cực lão nhân tinh” hay “Nam cực lão nhân”.

*Sách “Sử ký phong thiền thư sách ẩn” chép:- “Thọ tinh là Nam cực lão nhân tinh”, thờ cúng vị ấy để cầu phước thọ”.

*Sách “Hậu Hán thu thiên chí” chép:- “Sao Lão nhân còn gọi là sao Nam cực”.

*Sách “Sử ký thiên quan thư” chép:- “Có sao lớn hình giống con sói, gọi là sao Nam cực lão nhân”.

*Nhà thơ Đỗ Phủ có hai câu thơ:-

-“Nam cực lão nhân tự hữu tinh,

Bắc sơn di văn thùy lặc minh”

(lão già nam cực có tên sao, bài văn ở núi bắc thì ai khắc)

*Nam đẩu có sáu sao, sao nam cực là một sao nằm ở giữa, chủ về phước thọ. Còn “Nam Cực Tiên Ông” lại là vị thần chủ về phước thọ, để ám chỉ sự sống lâu của con người. Đó không phải là Nam đẩu tinh, cũng không phải để chỉ sao Nam cực.

*Sao Nam đẩu hay sao Nam cực chỉ là yếu tố tự nhiên, nhưng dân gian tin tưởng mới gán ghép với việc các sao ấy có quyền lực siêu nhiên về quyết định mệnh vận của loài người, trở thành việc sùng bái vị “Thọ Thần”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!