-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-20

Kim Tra

Thân thế

Theo dân gian, Kim Tra ban đầu được sinh ra trong thời gian cuối đời nhà Thương, là con của Lý Tịnh và là một đệ tử của Văn Thù Bồ Tát tu luyện ở động Vân Tiêu. Thế nhưng, trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân thì Kim Tra phò Như Lai. Công đầu tiên mà Kim Tra nạp cho Khương Tử Nha là giao tranh cùng tứ thánh giết chếtVương Ma.

Pháp khí

Kim Tra dùng Độn Long Thun là vật báu của Phật, kêu là Thất Bửu Kim Liên hình giống như một cây nọc, có ba cái khoen là gồm 3 vòng kim cang co giãn lớn nhỏ. Khi vung lên trói người rất chặt và trói đến chết. Kim Tra trong Phong Thần diễn nghĩa đã cùng hai anh em mình là Na Tra và Mộc Tra giúp cho Khương Tử Nha rất nhiều và lập nhiều đại công. Trận thắng lớn nhất mà Kim Tra dùng kế đoạt ải Du Hồn cùng Mộc Tra giết chết Đậu BinhTriệt Địa phu nhân.[1] Sau nhờ công tu luyện và lập công lớn nên được phong thần hiệu Kim Tra.

Chi tiết

Chú thích

  1. ^ Xem : Phong Thần diễn nghĩa hồi 93:Kim Tra dùng kế đoạt ải Du Hồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!