-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-21

Hoàng Tài Thần

HOÀNG TÀI THẦN:- Da có màu hoàng kim, tay phải cầm bảo châu, tay trái cầm “con chuột nhả ra ngọc báu” (thổ bảo mông thử), chân phải đạp nhẹ lên đống bảo vật ốc biển. Hiệu nghiệm là “Cầu tài liền được tài”.

HOÀNG TÀI THẦN - 黄财神: tức là Hoàng Bố Lục Kim cang - 黄布禄金刚. Còn gọi là Tài Bảo Thiên Vương - 財寶天王, thống lĩnh Bát Tuấn Tài thần -八駿財神, Bát phương Thiên khố - 八方天庫. Mật Tạng - 佛教藏密 - gọi là “Tạng Ba Lạp ta pha” - "藏巴拉·些玻", là tài thần, chủ về tài phú, tế bần.Đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại núi Linh Thứu 灵鹫山 thuyết Đại Bát Nhã kinh 大般若经, các hạng Thần, Quỷ, Ma gặp chướng ngại ngăn trở, lúc ấy Hoàng Tài thần hiện thân bảo hộ, sau Đức Phật phó chúc Hoàng Tài thần là đại hộ pháp, vì lợi ích của chúng sinh cùng khổ mà hộ trì. Hoàng Tài thần có hình dáng bụng to, thân nhỏ, hai tay mạnh mẽ, sắc da ánh vàng kim, tay phải cầm Ma Ni bảo châu - 摩尼宝珠, tay trái ôm chuột 吐宝鼠, đầu đội mão ngũ Phật, thân mặc thiên y, ngồi trên hoa sen xanh lam, đeo châu báu Anh lạc trang nghiêm. Cổ đeo chuỗi hạt, chân trái đạp tòa sen như ý, chân phải đạp ốc biển 海螺宝.


Hoàng Tài thần
Hoàng Tài thần chân ngon:OM DZAMBALA DZALEN TRAYE SOHA 唵 藏母巴拉 扎联扎耶 梭哈

Trì chú Hoàng Tài thần có thể đặng nguồn tài lộc rộng mở, khỏi phải khốn cùng, nếu phát tâm vô thượng bồ đề mà trì chú vì chúng sinh cùng khổ thì công đức to lớn vô cùng tận.

Hoàng Tài Thần là hóa thân của Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava) ngự tại Bắc phương trong Mandala tượng trưng Bình Đẳng Tánh Trí . Hoàng Tài Thần có 8 vị thần tướng vận chuyển về tài và Tứ Đại Thiên Vương theo hộ Pháp .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!