-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-19

Cuộc Đời Đức Phật Bằng Tranh

Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy một con voi trắng từ núi vàng, núi bạc đến và mang cho bà một cành hoa sen. Sau đó, bà thọ thai.

Vào ngày trăng tròn tháng tư Âm lịch, 625 năm trước Công Nguyên, Bồ Tát đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni. Sau khi đản sanh, Ngài đi 7 bước và mỗi bước có hoa sen đỡ chân Ngài. Ngài tuyên bố: "Ta là bậc chí tôn cao quý nhất trên đời."

Khi đạo sĩ Asita (A Tu Đà) viếng thăm Thái tử, ông bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính. Đạo sĩ tuy cuời mà vẻ mặt thoáng buồn. Được hỏi vì cớ sao, Đạo sĩ Asita trả lời là ông mừng vì Thái tử tương lai sẽ thành Phật, bậc giác ngộ và thượng, nhưng ông buồn vì ông tuổi đã quá cao, ắt phải qua đời mà không được vị Phật tương lai trực tiếp giáo huấn, giác ngộ.

Trong lễ Hạ Điền, Thái tử ngồi thiền định bất động dưới một tàng cây cổ thụ. Phụ vương Ngài hoan hỉ và đảnh lễ Ngài.

Thái Tử Sĩ Đạt Ta được nuôi nấng, dạy dỗ, giáo dục một cách toàn diện về hai mặt: văn chương và võ nghệ.

Thái Tử Sĩ Đạt Ta được nuôi nấng, dạy dỗ, giáo dục một cách toàn diện về hai mặt: văn chương và võ nghệ.

Thái tử Sĩ Đạt Ta kết hôn cùng Công chúa Da Du Đà La- một thiếu nữ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn.

Ngày nọ, Thái tử Sĩ-đạt-ta dạo chơi trong thành và thấy bốn dấu hiệu của một ông già, một người bệnh hoạn, một tử thi, và một ẩn sĩ. Ngài trân quý dấu hiệu sau cùng.

Khi hoàng nam La-hầu-la chào đời, Thái tử Sĩ-đạt-ta quyết định lìa bỏ đời sống thế tục. Ngài đến thăm vợ Da-du-đà-la lần cuối.

Ngài cắt tóc với một nhát gươm và rũ bỏ hết những đồ quý giá trên người.

Ngài đi khắp nơi tầm sư học đạo. Nhưng với trí tuệ siêu việt của mình chẳng bao lâu Ngài đã học xong những gì mà các người Thầy đã dạy. Sau đó, Ngài từ giã họ tiếp tục ra đi tìm chân lý mới.


Thái tử hành pháp ép xác trong 6 năm đến khi Ngài trở nên rất gầy yếu. Xương trong thân lộ ra ngoài.
Nhưng sự hành hạ xác thân không đưa đến giải thoát. Khi Ngài nghe một bài hát do Phạm thiên Indra đánh đàn, Ngài liên tưởng đến loại đàn với dây không căng không chùng.
Ngài khám phá con đường trung dung, Trung Đạo.


Thiện nữ Sujata (Su Già Ta) dâng Bồ Tát bát sữa bằng vàng và nghĩ Ngài là thiên thần. Sau khi dùng sữa xong, Ngài ném bát xuống dòng sông và phát nguyện.


Ma Vương đến quấy nhiễu. Bố Tát cảm thắng Ma Vương dưới cội cây Bồ Đề. Nhờ tu tập pháp độ nhiều kiếp nên Ngài nhiếp phục Ma Vương dễ dàng. Sau đó, Ma Vương thành tâm đảnh lễ Ngài.

Bình minh vào ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch, 588 trước Công nguyên, đức Phật giác ngộ Tứ Diệu Đế: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế.

Sau khi đắc đạo, Ngài đi du hành khắp mọi nơi thuyết pháp cho mọi người không phân biệt nam nữ, giàu nghèo. Ngài cùng các đệ tử của mình sống một cuộc đời thanh bần, giản dị và luôn đem những giáo pháp tốt đẹp dạy dỗ mọi người khiến họ được an vui, vơi đi phiền não. Tuy thuyết pháp trong bốn mươi chín năm trường nhưng đức Phật Thích Ca đã khiêm tốn tự bảo rằng: "Ta chưa từng nói một lời nào."

Sau hơn 40 năm thuyết pháp, đức Phật nhập niết bàn trong sự tiếc thương vô hạn của trời và người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!